TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YETERLİK (BOARD) KURULU

Türk Nöroloji Derneği ilk Yeterlik (Board) Kurulu 9 nisan 2004’de Ankara'da yapılan Genel Kurul Toplantısı sırasında seçimle oluşturulmuştu. Uzmanlık derneklerinin yeterlik (Board) kurulları TTB- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) altında; uzmanlık eğitimi kalitesini yükseltmek, eğitim kurumları ve programları arasında standardizasyon sağlamak, sürekli tıp eğitimini sağlamak ve desteklemek ve yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve gerçekleştirmek gibi çok önemli görevler ve fonksiyonlar üstlenmektedir. Nöroloji Uzmanlık eğitimi için önemli gelişmeler sağlaması beklenen Yeterlik Kurulları Board Yönergesine uygun olarak;

  • Board Yürütme Kurulu
  • Board Sınav Komisyonu
  • Board Denetleme Kurulu
  • Board Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
  • Board Eğitim Üst Kurulundan oluşmaktadır.

Oluşturulan Board Kurulumuzun Kurul ve Komisyonları, Yönergesi ile TTB- UDKK’e bildirilmiş ve kabul görmüştir. Derneğimiz Board Kurulunu oluşturan ilk 33 Uzmanlık Derneğinden biri olarak 9 mayıs 2004 de TTB-UDKK nın alt kuruluşu olarak işlev görecek ve yeterlilik kurullarının işlev ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) kurucu üyeleri arasında yerini almıştır. Tıp Uzmanlık Eğitimi için bir dönüm noktası olarak kabul edileceği öngörülen bu katılımın sağlanabilmiş olmasından dolayı, Board Kurulu oluşturulmasında destek olan Türk Nöroloji Camiası ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Kuruluş tarihinden beri, board kurulumuz alt komisyonlarını toplamakta ve komisyonları yönergeye uygun görev ve fonksiyonları için planlanan çalışma programlarını sürdürmektedirler.

Türk Nöroloji Derneği Board Kurulu 30 Kasım 2011’de 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle aktivitelerin devamını sağlamak ve yeni vizyonlar oluşturmak amacıyla kısmen yenilenmiştir. Aşağıda yer alan, yeni Nöroloji Board Kurulu ve Komisyonları da hem ulusal hem uluslararası platformda tıpta uzmanlık eğitimi alanında çabalarını sürdürecek ve elde etmiş olduğu başarıları daha da ileri götürmeyi hedefleyecektir.

Türk Nöroloji Yeterlik (Board) Kurulunun kurulmasında destek olarak, Türk Nöroloji Derneğinin diğer Uzmanlık Dernekleri arasında ve çalışmaları ile uluslararası platformda da önemli bir yer almasını sağlayan değerli üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyor, birlikte attığımız bu önemli adımın Türk Nörolojisini daha da ileriye götürmesini diliyorum.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Board Başkanı

 

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİK (BOARD KURULU)
 
BAŞKAN: Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER
 
BOARD YÜRÜTME KURULU
 
Prof. Dr. Nilgün ARAÇ
Prof. Dr. Feza DEYMEER
Prof. Dr. Taşkın DUMAN
Prof. Dr. Sevim ERDEM ÖZDAMAR
Doç. Dr. Muhteşem GEDİZLİOĞLU
Prof. Dr. Zeki GÖKÇİL
Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER
Prof. Dr. Zuhal YAPICI
Dr. Yaşar ZORLU
 
BOARD DENETLEME KURULU
 
Prof. Dr. Ayşe ALTINTAŞ
Prof. Dr. Filiz KOÇ
 
BOARD EĞİTİM KURUMLARI ve
PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
BAŞKAN: Prof. Dr. Tülay KANSU
Prof. Dr. Levent İNAN
Prof. Dr. Kürşad KUTLUK
Prof. Dr. Mehmet ÖZMENOĞLU
Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Prof. Dr. Yakup SARICA
Prof. Dr. Piraye OFLAZER
Prof. Dr. Aksel SİVA
Prof. Dr. Önder US
 
BOARD SINAV KOMİSYONU
 
BAŞKAN:  Prof. Dr. Betül BAYKAN 
Prof. Dr. Demet ADAPINAR ÖZBABALIK
Prof. Dr. Füsun Ferda ERDOĞAN 
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU
Prof. Dr. Hatice MAVİOĞLU
Prof. Dr. İbrahim ÖZTURA 
Doç. Dr. Aysun SOYSAL 
Prof. Dr. İrsel TEZER FİLİK
Doç. Dr. Figen TOKUÇOĞLU
Prof. Dr. Derya ULUDÜZ
Doç. Dr. Vildan YAYLA
 
 

Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.