Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu

 

Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ NÖROREHABİLİTASYON BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

20 OCAK 2017, ANKARA

GÜNDEM:

  1. Yapılmış olan aktivitelerin değerlendirilmesi

  2. Proje önerileri

    1. Araştırma Projeleri

    2. Toplantı önerileri

    3. Diğer…

  3. Ulusal Kongre programı için öneriler

  4. Nörorehabilitasyon Sempozyumu  (Ekim 2017) için öneriler


 

Toplantı tarihi: 20 Ocak 2016, Saat: 14.00- 16.00

Toplantı Yeri: Türk Nöroloji Derneği Merkezi –Toplantı salonu

 

 

MODERATÖR

Prof. Dr.  Taşkın Duman

Kurucu Üyeler :

Prof. Dr.  Şerefnur  ÖZTÜRK

Uzm. Dr.  Elif  ÜNAL

Doç. Dr.  Yeşim  KARADAĞ

Uzm. Dr.  Esra  ERUYAR

Doç. Fatma Karantay MUTLUAY

Yrd. Doç. Semra OĞUZ

Üyeler:

Uzm. Dr. Berna Alkan

Uzm. Dr. Hale Zeynep Batur Çağlayan

Uzm. Dr. Ayşe Bilgin

Uzm. Dr. Mehmet Eryılmaz

Uzm. Dr. Pınar Gelener

Yard. Doç. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinoğlu

Doç. Dr. Hakan Levent GÜL

Uzm. Dr. Aysel Gürsoy

Ass. Dr. Soydan İnce

Prof. Dr. Bijen Nazlıel

Prof. Dr. Coşkun Özdemir

Uzm. Dr. Fatma Betül Özdilek

Yard. Doç. Dr. Adile Özkan

Prof. Dr. Sabahattin Saip

Yard. Doç. Dr. Derya Kurusu Emek Savaş

Doç. Dr. Şevki Şahin

Prof. Dr. Şükrü Torun

Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

Prof. Dr. Ceyla İrkeç

Prof. Dr. Güneş Kızıltan

Yard. Doç. Dr. Semra Ö. Mungan

Uzm. Dr. Tuba Uyar
 
Yard. Doç. Dr. Nermin Tanık

Uzm. Dr. Ela Tarakçı

Uzm. Dr. Yonca Zenginler

Ass. Dr. Emrah Zirek

Uzm. Dr. Büşra Arıca Polat

 

Katılımcı Üyeler:

Doç. Fzy. Arzu Güçlü Gündüz

Uzm. Fzy. Dr. Özden Erkan Oğul

 

 

TÜRK  NÖROLOJİ  DERNEĞİ

 

‘’NÖROREHABİLİTASYON  ÇALIŞMA  GRUBU’’

 

Nörolojik hastalıklar, kişide fiziksel, psikolojik, mental ve sosyal etkiler yaratan ve büyük oranda fonksiyonel kısıtlılıklara yol açarak yaşam kalitesini bozan kronik hastalıklardır.  Nörolojik hastalıklarda çoğu zaman rehabilitasyon ve bakım gerektiren ciddi özürlülük gelişebilmektedir.

 

Nörorehabilitasyonun, sinir sistemindeki hasarın iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlayan,  mevcut fonksiyonel problemleri  en aza indirecek tedavi yöntemlerini ya da kompanse edici yöntemleri kullanan çok boyutlu tıbbi bir süreçtir. Özellikle erken dönemde başlanan rehabilitasyon programlarında hastaların özürlülük oranlarının azaldığı bilinmektedir.

 

Amacı

Özürlülüğe neden olabilecek akut ve kronik nörolojik hastalıklarda morbiditeyi önlemeye yönelik gerekli önlemleri almak, hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve ilgili Rehabilitasyon Ünitelerine yönlendirmek, 

Akut nörolojik hastalıklarda engelliliğin mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla erken dönemde rehabilitasyon programlarının hastane içinde uygulanmaya başlanması ve akut dönem sonrası (stabilizasyon sağlandıktan sonra) ev programlarını oluşturarak, hastaların Rehabilitasyon Hastanelerinde aktif rehabilitasyon programlarından maksimum yarar sağlayabileceği konuma gelmelerini sağlamak ve erken dönem oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmeye yönelik programları hazırlamak ve önerilerde bulunmak,

 

 

Engelliliğe neden olabilecek kronik ve progresif nörolojik hastalıklarda erken evre koruyucu fizyoterapi ile  morbidite oranlarının  en alt seviyede tutulmasını  sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve bağımlılıklarını önlemeye yönelik tedbirler almak amacıyla Rehabilitasyon Üniteleri ile işbirliği yapmalarını sağlamak,

Bu konuda sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek ve materyalleri oluşturmak, seminerler, sempozyumlar, düzenlemek,

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik, bilinçlendirme çalışmaları (görsel, yazısal metinler, aile görüşmeleri v.d.) ve daha kaliteli yaşam için farkındalığın oluşmasını sağlamaktır.

 

 

 


Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.