Beyin Damar Hast.

Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu

Çalışma Grubu Moderatörü

mat@hacettepe.edu.tr

matopcuoglu@yahoo.com

makiftopcuoglu@gmail.com

Türk Nöroloji Derneği Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası

Türk Nöroloji Derneği inme tanı ve tedavisini gerçekleştiren nöroloji uzmanı meslektaşlarımız için “Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası” programı açmıştır. “İnme tanı ve tedavisi” konusunda akademik çalışmaları ile yayınları (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme gibi) olan, ve en az 1 yıl inme hastalarının takip ve tedavisinin yapıldığı kliniklerde çalışmış veya eğitim almış olan nöroloji uzmanlarının, bu verileri dökümente eden “öz geçmiş” ile dernek sekreteryası veya çalışma grubu moderatörüne başvurmaları halinde, beyin damar hastalıkları bilimsel çalışma grubu yürütme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme uyarınca bu sertifika düzenlenerek takdim edilecektir. Duyurulur.

 

20.Ekim.2017’de “Akut inmede intravenöz trombolitik tedavi kursu” Dedeman Otel, Konya’da düzenlenecek.

7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu (http://www.nyb2017.org/index.php) arifesindeki bu kursun katılımcı sayısı sınırlıdır. Kaydını erken yap, TND katılım sertifikalı kursu kaçırma! Duyuru ve toplantı içeriğine ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

20.Eylül.2017: Bu yıl “Akut iskemik inmede IV tPA: Merkezinde Eğitim bursu” verilecek meslektaşlarımız belirlendi.

Türkiye’de akut iskemik inme tedavisinin bireysel ve sistem düzeyinde en temel yaklaşım yöntemi olan intra-venöz doku plazminojen aktivatörü (IV tPA) kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları (TND-BDH) çalışma grubu Akut iskemik inmede IV tPA: Merkezinde Eğitim Bursu” başlatmıştır. 31.Temmuz 2017 sonuna kadar TND-BDH bilimsel çalışma grubu’na iletilen 34 başvurudan 15’i değerlendirme kurulu tarafından bu yıl için kabul edilmiştir. Bursiyerler IV tPA tedavisinin rutin şekilde uygulanageldiği 5 merkezimizde 2 (iki) hafta süreli yerinde eğitim, ve takiben kendi hastanesinde tedaviyi uygulayacağı ilk 10 (on) hasta için merkez hocalarından konsültasyon desteği alacaklardır. Türk Nöroloji Derneği bu eğitim programının tamamı kapsayacak şekilde burs sağlamaktadır. 2017 yılında bursiyerlerin gideceği merkezler Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak belirlenmiştir. Başvuru süreci ile bilgi almak için TND sekreteryasına veya doğrudan moderatöre başvurabilirsiniz.

 

7-10 Eylül 2017: Türk Nöroloji Derneği’nin “İnme Tromboliz ve Nörorevaskülarizasyon Akademisi” İstanbul’da düzenlendi.

Türk Nöroloji Derneği (TND) Beyin Damar Hastalıkları bilimsel çalışma grubu moderatörü Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu başkanlığında, bu çalışma grubunun TND Girişimsel Nöroloji (Moderatör, Prof. Dr. A. Özcan Özdemir) ve Nörolojik Yoğun bakım çalışma gruplarıyla (Moderatör, Prof. Dr. E. Murat Arsava) yakın işbirliği ile, İstanbul’da 7-10 Eylül’de “İnme Tromboliz ve Nörorevaskülarizasyon Akademisi” veya kısa adıyla “Birinci Türkiye İnme Akademisi” başarı ile düzenlendi. Üç yüz elli meslektaşımızın aktif katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantının içeriği güncel (programı incelemek için tıklayınız: İngilizce ve Türkçe) ve yaratılan tartışma ortamı yeterince kapsamlı olup, pratiğe dönüşe de çok elverişli idi. Bölgeselleşerek gelenekselleşeceği ve uzun zaman boyunca kalıcılaşacağının işaretini verdi. Kuşkusuz “Türk İnme Akademisi” bu coğrafyada çağdaş inme tanı ve tedavisini gündemine alan en yetkin platform olacaktır.

Akademiye Avrupa İnme Organizasyonu (ESO) başkanı Prof. Valeria Caso, SITS International başkanı Prof. Nils Gunnar Wahlgren, Mater University Hospital, University College Dublin (İrlanda)’dan Prof. Peter Kelly ve Emirates Neurology Society başkanı Prof. Suhail Al Rukn katıldı. Miami Üniversitesi’nden Prof. Dileep Yavagal ise Irma kasırgası nedeniyle bireysel olarak bulunamamakla birlikte tele-konferans ile bizimle birlikte oldu.

 

8. Eylül. 2017: Türkiye İnme Akademisi kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

8 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında Prof. Dr. Şerefnur Öztürk (Türk Nöroloji Derneği Başkanı), Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu (Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Moderatörü), Prof. Dr. Özcan Özdemir (Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Moderatörü) ve Prof. Dr. Ethem Murat Arsava (Türk Nöroloji Derneği Yoğun Bakım Çalışma Grubu Moderatörü) basın mensupları ile bir araya geldi. Akut inme tanı ve tedavisine dair kısa konuşmaların ardından yöneltilen sorular cevaplandı. Toplantıyı izleyen ilk hafta içinde toplam 70 haber ile yaklaşık 9 milyon kişiye ulaşıldı. Toplantımız yazılı basında 9 haber ile yer alırken, 1 TV programı ve 60 internet haberinin konusu oldu. Örnekler için tıklayınız.

 

22. Temmuz. 2017: Dünya Beyin Günü’nde “İnme” basın bildirisi yayınlandı.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ve Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu moderatörü Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu 22 Temmuz Dünya Beyin günü’nde bu yılın özel teması olan “Akut inme” kapsamında basın açıklaması yayınladılar (Örnek için tıklayınız). Bu açıklama Eylül-2017 ilk haftasının bitimine kadar toplam 152 haber (49 yazılı basın ve 103 web) ile 11 milyona yakın kişiye ulaştı. Akut inme konusunda toplumsal duyarlılığımızın yükseltilmesine büyük önem veren Türk Nöroloji Derneği bu amaçla çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir.

 

16 Mayıs 2017: Çalışma grubumuz yürütme kurulu üyesi Dr. Dilek Necioğlu Örken ESO kongresi arifesinde Avrupa “Angels” insiyatifi toplantısına katıldı.

The European Angels Initiative (http://eso-stroke.org/angels-initiative/) ESO ve Boehringer Ingelheim işbirliği ile yürütülen ve 2019 Mayıs ayına kadar Avrupa genelinde 1500 “stroke center” ve “stroke ready hospital” oluşturmayı hedefleyen bir projedir. ESOC 2017 sırasında davet edildiği bu projenin “Steering Committee”sinin toplantısına katılan Dr. Örken ülkemizde bu projenin desteği ile yapılabilecek çalışmalar konusunda planlamalar yapmaktadır. Ayrıca Dr. Örken 28.04.2016 tarihinde ESO Stroke Unit Certification Committee’sine seçilmiş olup, o dönemden beri bu kapsamda faaliyet sürdürmektedir. Türkiye’deki merkezlerin ve akut inme tedavisinin durumu ile ilgili bilgilendirilme bu faaliyetler kapsamındadır (Bkz: Int J Stroke 2017 Jan;12(1):105-107). Sertifikasyon süreci ESOC 2016 sırasında yapılan toplantının ardından başlamıştır. Ekim 2016 tarihinde Basel’de yapılan çalışma toplantısında hem sistem değerlendirme hem de ilk başvuru üzerinde çalışmalar yapılmıştır. ESOC 2017’ye gelindiğinde Pire’den Metropolitan Hospital Avrupa’da ilk sertifiye olan hastane olmuştur.

13. Mayıs. 2017: Prof. Dr. Okay Sarıbaş’ı Anma Toplantısı yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından planlanıp düzenlenen "Prof. Dr. Okay Sarıbaş’ı Anma Toplantısı" 13 Mayıs 2017’de Hacettepe Kongre Merkezi’nde geniş bir katılım ile hayata geçirildi. Hacettepe Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Haluk Özen, aile adına Dr. Sezen Sarıbaş ve Mehmet Sarıbaş, HÜTF Nöroloji anabilim dalı emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Kaynak Selekler ve Prof. Dr. Abdurrahman Ciğer, ESOGU Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gazi Özdemir, HÜTF Nöroloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Ersin Tan ve Ankara Numune EAH emekli şeflerinden Dr. Orhan Girgin’in anma konuşmalarından sonra bilimsel bölüme geçildi. Bu bölümde Ankara Üniversitesi Nöroşirurji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Çağlar “Karotis endarterektomi”, HÜTF Nöroloji anabilim dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay Kansu “İskemik göz hastalıkları”; HÜTF Nöroloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Murat Arsava: “Varfarin: Yüz yıllık hükümranlık sona mı eriyor?” ve son olarak HÜTF Nöroloji anabilim dalı başkanı Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu “Anjio ve vaskülit” başlıklı konuşmaları gerçekleştirdiler.

5 Mart 2017

Türkiye’de inme bilim ve eğitimine önemli katkılar veren Hocamız Prof. Dr. Okay Sarıbaş’ı kaybettik. (Prof. Dr. Okay Sarıbaş “kısa özgeçmiş” için tıklayınız)

1 Mart 2017: DANIŞMA KURULU

Çalışma Grubunun geçmiş moderatörleri. aktif üyeler, moderatör ve yürütme kurulu üyelerinin isteğe bağlı katılımı ile bir “Danışma kurulu” teşkil edilmiştir.

1 Mart 2017: HEMEN ÜYE OL

Hem inmeye gönül vermiş hem de bu konuda bilimsel araştırmalarınız varsa çalışma grubuna üye olmak ve aktivitelerinde yer almak için hemen başvurunuz.

Aktif üye seçiminde yaptığımız “bireysel” düzeydeki değerlendirmede Türk Nöroloji Derneği kuralları uygulanmış olmakla birlikte gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız moderatör (Dr. MA Topcuoglu, mat@hacettepe.edu.tr) ile iletişime geçmeniz bu sürecin başlaması için yeterli olacaktır.

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

Moderatör

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

 

Yürütücü Kurul

Prof. Dr. Ethem Murat Arsava

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir

Prof. Dr. Babür Dora

Doç. Dr. Dilek Necioğlu Örken

Prof. Dr. Hadiye Şirin

 

Önceki moderatörler

Prof. Dr. Sara Zarko Bahar (2005, 2006, 2007)

Prof. Dr. Turgay Dalkara (2008, 2009, 2011)

Prof. Dr. Kurşad Kutluk (2010, 2014, 2015)

Prof. Dr. Nevzat Uzuner (2012, 2013)

Prof. Dr. Mustafa Bakar (2016)

 

 

Aktif Üyeler (alfabetik sıra ile)

 

Atilla Özcan Özdemir

Prof.Dr., Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Babür Dora

Prof.Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bijen Nazlıel

Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Canan Togay Işıkay

Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derya Uludüz Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dilek Necioğlu Örken

Doç.Dr. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erdem Gürkaş

Doç.Dr., Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Fatma Birsen İnce

Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Hadiye Şirin

Prof.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kürşad Kutluk

Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Levent Güngör

Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Akif Topçuoğlu

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mine Hayriye Sorgun

Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Müge Yemişçi Özkan

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mustafa Gökçe

Prof.Dr., Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nevzat Uzuner

Prof.Dr., Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Semih Giray

Prof.Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şerefnur Öztürk

Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Talip Asil

Prof.Dr., Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Taşkın Duman

Prof.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Turgay Dalkara

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Can

Prof.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Katılımcı Üyeler

 

Ali Kemal Erdemoğlu

Prof. Dr., Özel Koru Ankara Hastanesi

Ali Ünal

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayşe Güler

Uzman Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayşe Kocaman Sağduyu

Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayşin Kısabay

Yard. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Betül Yalçıner

Doç. Dr. Bayındır İçerenköy Hastanesi, İstanbul

Çağatay Öncel

Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cengiz Dayan

Uzman Dr, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Demet Funda Baş

Yrd. Doç. Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dilaver Kaya

Doç. Dr. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Elif Gökçal Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Erdem Yaka

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Faik Budak

Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gökhan Özdemir

Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göksel Bakaç Tümay

Doç. Dr. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

Hayriye Küçükoğlu

Uzman Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Işıl Kalyoncu

Uzman Dr., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kamil Topalkara

Prof. Dr., Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Ankara

Mehmet Fatih Özdağ

Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet Kolukısa

Uzm. Dr., Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Zülküf Önal

Prof. Dr., Liv Hospital Ankara

Melahat Değirmenci

Uzm. Dr., İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Melda Bozluolcay

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Murat Sümer

Doç. Dr., Özel Güven Hastanesi Ankara

Mustafa Bakar 

Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nazire Afşar

Prof. Dr, Acıbadem Altunizade Hastanesi

Nilda Turgut

Prof. Dr., Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oğuzhan Çoban

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Özge Yılmaz Küsbeci

Doç. Dr., İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi

Refik Kunt Uzm. Dr. Aydın Devlet Hastanesi

Rezan Tuncay

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Sara Zarko Bahar

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Emekli)

Sevin Balkan

Prof. Dr., Memorial Antalya Hastanesi

Sevinç Aktan

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Emekli)

Suat Topaktaş

Prof. Dr.,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sultan Çağırıcı Uzm. Dr. Servergazi Devlet Hastanesi

Temel Tombul

Prof. Dr., Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Utku

Prof. Dr (e), Özel Muayanehane

Vesile Öztürk

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Zekeriya Alioğlu

Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Faaliyet Raporları (zip)


Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.