Demans ve Davranış Nörolojisi

Kognitif Nöroloji Prof. Dr. Mustafa Bakar

 

Moderatör
 

Prof. Dr. Görsev Yener 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Üyeler

Prof. Dr. Demet Özbabalık
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Bakar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ
NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi

Prof. Dr. Ali Özeren
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayşe Bingöl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış Korkmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türker Şahiner
Anadolu Sağlık Merkezi  İstanbul

Prof. Dr. Hatice Mavioğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Öget Öktem
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neşe Tuncer Elmacı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yahya Karaman
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Esen Saka
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Gürvit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Başar Bilgiç
Np Istanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Nöroloji Ünitesi

Uzm. Psikolog Bengi Baran
Np Istanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Nöroloji Ünitesi

Uzm. Psikolog Esin Özdeniz
Yedi Tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr.Ebru Barçın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç Dr. Remzi Yiğiter
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gökhan Erkol
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Lütfü Hanoğlu
Anadolu Hastanesi İstanbul

Doç. Dr. Tuğrul Atasoy
Özel Zonguldak Hastanesi

Dr. Sultan Tarlacı
Özel-İzmir

Dr. Gülsen Babacan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Psikolog Şükriye Akça
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Yusuf Alper Akın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Ahmet Evlice
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serpil Demirci
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Prof. Dr. İsmet Melek
Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Sibel Karşıdağ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Nilgün Çınar
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Semih Ayta
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Ufuk Ergün
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Barış Topçular
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hast. Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdere
Bakırköy Sadi Konuk EAH Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Emel Köseoğlu
Erciyes Üniverstiresi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Yard. Doç. Dr. Yıldız Değirmenci
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Prof. Dr. Pervin İşeri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şükrü Torun
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kognitif Nöroloji Laboratuvarı

Dr. Anıl Tanburoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Ahmet Onur Keskin
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Yard. Doç. Özge Yılmaz Küsbeci
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Melda Bozluolçay
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Ersel Dağ
Kırıkklale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Yakup Türkel

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Sibel Güler
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Dr. Emine Kaygılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anablim Dalı
 
Yard. Doç. Dr. Derya Durusu
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler Anabilim Dalı
 
Dr. Mustafa Seçkin
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
 

Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.