Nörolojide pet ve spect'in yeri - Dr. Göksel Bakaç
Board Sunum
>
Sunumu yapan: Dr. Göksel Bakaç
Tarih: 09 Ağustos 2005 Salı

Nörolojide pet ve spect'in yeri


     
Yükleniyor (2.926.804 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Dr. Erhan Oğul
Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları
Dr. Şeref Demirkaya
Vaskülitler
Dr. Yaşar Zorlu
EEG
Dr. Oktay Vural
Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller
Dr. Oktay Vural
Somatosensoryel uyarılmış potansiyeller
Dr. Oktay Vural
Görsel uyarılmış potansiyeller
Dr. Betül Yalçıner
Nörolojide görüntüleme
Dr. Tülay Kansu
Nöro-Oftalmoloji
Dr. Muhteşem Gedizlioğlu
Nörotoksisite
Dr. Nilgün Araç
Otonomik sinir sistemi hastalıkları