Nörogenetik

2015 Faaliyet Raporu

2016 Faaliyet Raporu

2017 Faaliyet Raporu

2018 Faaliyet Raporu

NOROLOJİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ GENLER VE MERKEZLER

Tıbbi Genetik ve Hukuk

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESİ) TANI

TEMEL GENETİK KAVRAMLAR

GENETİK İLE İLGİLİ YARARLI LİNKLER

2012 Yılı Yayınları

2013 Yılı Yayınları

NÖROGENETİK ÇALIŞMA GRUBU AKTİVİTE RAPORU 2013

NÖROGENETİK ÇALIŞMA GRUBU AKTİVİTE RAPORU 2014

Çalışma grubuna e-posta göndermek için lütfen tıklayınız.

 

Moderatörler

Prof. Dr. Nerses Bebek
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Üyeler

 

Prof. Dr. Filiz Koç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim Parman
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr Feza Deymeer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Günay Gül
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hatice Karasoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Apaydın
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kadriye Ağan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Nerses Bebek
Istanbul Üniversitesi DETAE Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Okan Doğu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Orhun Kantarcı
Mayo Clinic-ABD

Prof. Dr. Piraye Serdaroğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.  Sevim Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sibel Velioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr Vildan Yayla
Haseki Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç Dr. Zuhal Yapıcı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Apaydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zülfikar Arlıer
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Refah Sayın
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Aygül Tantik Pak
G.O.P Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr. Saime Füsun Mayda Domaç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH

Dr. Zeynep Özözen Ayas
Eskişehir Şehir Hastanesin Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Hilmi Uysal
Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.D.

Yardımcı Üyeler


Prof. Dr. Aslı Tolun
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Doç. Dr. Esra Battaloğlu
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Hande Çağlayan
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü

Doç. Dr. İlter Güney
Marmara Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Dr. Mehveş Poda
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Dr Naci Cine
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Ensititüsü, Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nazlı Başak
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Tayfun Özçelik
Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur Özbek
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nihan Erginel Ünaltuna
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Dr. Atıl Bişgin
Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Genetik ABD

Doç. Dr. Ahmet Okay Çağlayan
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD
Gayrettepe Florence Nightingale Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 
 
Dr. Ceren Hangül
Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Onur Eroğlu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Can Ebru Kurt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale