Türk Nöroloji Derneği Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası

Türk Nöroloji Derneği inme tanı ve tedavisini gerçekleştiren nöroloji uzmanı meslektaşlarımız için “Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası” programı açmıştır. “İnme tanı ve tedavisi” konusunda akademik çalışmaları ile yayınları (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme gibi) olan, ve en az 1 yıl inme hastalarının takip ve tedavisinin yapıldığı kliniklerde çalışmış veya eğitim almış olan nöroloji uzmanlarının, bu verileri dökümente eden “öz geçmiş” ile dernek sekreteryası veya çalışma grubu moderatörüne başvurmaları halinde, beyin damar hastalıkları bilimsel çalışma grubu yürütme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme uyarınca bu sertifika düzenlenerek takdim edilecektir. Duyurulur.


Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.