Algoloji

2017 Yılı Algoloji Çalışma Grubu Raporu:

 
Mayıs 20117 de Türk Nöroloji Derneği'nin değerli katkılarıyla 2. Algoloji Kursu başarı ile Ankara 'da tamamlandı. TND Kongresinde Algoloji Çalışma Grubu Toplantısı yapılarak. 3. AlgolojiKursu hazırlık çalışmaları tartışıldı. Planlanan toplantıda ağırlıklı olarak nöroloji kökenli algoloji yan dal asistanları ve uzmanlarına görev verilmesi, öğretim üyelerinin rehberlik yapması üzerinde odaklandı. Ayrıca bildiri ile katılım olanağı sağlanması kararlaştırıldı. TND kongresinde Algoloji Çalışma Grubu olarak, " Uzmanına Danış" toplantısı maksimum katılımla gerçekleştirildi.
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kuruluna değerli katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi bildirmek isteriz.
 
Saygılarımızla
 
Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan                Prof. Dr. Hadiye Şirin

Moderatörler

Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabili Dalı

 

Üyeler

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Işın Ünal Çevik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ersin Tan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. H. Özden Şener
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Babür Dora
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şebnem Bıçakçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Coşkun
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Atilla İlhan
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Akyol
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Figen Gökçay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Başak Karakurum
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serap Üçler
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Ayşe M. Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Musa Öztürk
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Prof. Dr. Sibel Velioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdülkadir Koçer
Medeniyet Üniversitesi  Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nebahat Taşdemir
Dicle Üniversitesi. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
Acıbadem Hastanesi Ankara

Uzm. Dr. İdris Şevki Köken
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Feray Karaali
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 


Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.