Epilepsi

Ana Sayfa

Moderatör

Prof. Dr. Kadriye AĞAN-YILDIRIM 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Önceki Moderatörler

Prof. Dr. Canan Bingöl
Prof. Dr. Barış Baklan
Prof. Dr. Candan Gürses
Prof. Dr. Naz Yeni
Prof. Dr. İbrahim Öztura

 

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Gülnihal KUTLU-GÜNERGİN 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek ATAKLI 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Ebru APAYDIN- DOĞAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İrem YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Üyeler

Doç.Dr. Emel Ur Özçelik
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi; Aslı Akyol Gürses
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Abidin Erdal
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

Prof. Dr. Ali Akyol
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Ayşin Dervent
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Aylin Bican
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aytaç Yiğit
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Babürhan Güldiken
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiNörolojiAnabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi; Dr. Bengi Gül Alpaslan
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Berrin Aktekin
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Oğuz Genç
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Candan Gürses 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çiğdem Özkara
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Demet İlhan Algın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Demet Kınay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Deniz Yerdelen
Başkent Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

Prof. Dr. Destina Yalçın
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Dilek Ataklı
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Ebru Altındağ
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Ebru Erbayat Altay
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erhan Bilir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Doç. Dr. Fatma GENÇ
SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Fulya EREN
S.B.Ü. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Füsun Erdoğan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gönül AKDAĞ
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç Dr Güray Koç
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Hacer Bozdemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Handan Mısırlı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Bora
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. İbrahim Öztura
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İlknur GÜÇLÜ ALTUN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nöroloji Anabilimdalı

Prof. Dr. İpek Midi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İrem Yıldırım
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İrsel Tezer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kezban Aslan Kara
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Miruna Florentina ATEŞ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Naz Yeni 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nerses Bebek
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Prof.  Dr. Neşe Dericioğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilgün Araç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Nilgün Cengiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Osman Oğuz Erdinç
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Karadaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane EAH. Nöroloji Kliniği

Doç Dr.Özdem Ertürk Çetin
S.B.Ü. Sancaktepe E.A.H. Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Özden Kamışlı 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Özlem Çokar
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Selda Keskin
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Serap Saygı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Semih Ayta
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sibel Gazioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Sibel K. Velioğlu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sibel Üstün Özek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Şakir Delil
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Vedat Semai Bek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Prof. Dr. Veysi Demirbilek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli
Memorial Antalya Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Zeki Gökçil
GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Katılımcı Üyeler

Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr Ebru Nur Vanlı Yavuz
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Uzm. Dr. Gülistan Halaç
Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm.Dr. Gülten Tata
İstanbul Bağcılar Yeni İklim Hastanesi

Doç. Dr. Günay Gül
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Nermin Görkem Şirin
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Nimet Dörtcan
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç Dr Sema Saltık
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri ABD Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Uzm. Dr. Zeynep Aydın Özemir
Memorial Ataşehir Hastanesi

 

Aktif olmayan üyelerimiz

Prof. Dr. Atilla Altınel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 Prof. Dr. Aylin Akçalı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Baki Arpacı
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.NörolojiKliniği (Emekli)

Prof. Dr. Baki Göksan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Burhanettin Uludağ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Müngen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Deniz Tuncel
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof Dr  Esat Eşkazan
Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip Akhan
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Handan Işın Özışık
18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Hatice Karasoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Hüseyin Sarı
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi NörolojiKliniği

Prof. Dr. Macit Selekler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Naci Karaağaç
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

Doç. Dr. Nalan Kayrak
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Emekli)

Uzm. Dr. Özlem Kesim
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serpil Bulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Sevim Baybaş
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi NörolojiKliniği (Emekli)

Prof. Dr. Temel Tombul
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türker Şahiner
Anadolu Sağlık Merkezi İstanbul

Uzm. Dr. Ümmühan Altın
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Uzm. Dr. Yaşar Zorlu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Emekli)