Epilepsi

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Epilepsi çalışma grubuna katılma koşulları

 1. Epilepsi hakkında uluslar arası (SCI ya da SCI-E) veya ulusal dergide basılmış ilk veya ikinci isim en az bir (1) yayını olmak
 2. Gruba katılmak için referans kişi bulmak (epilepsi çalışma grubunda aktif olan üye olmalı) ve onayının alındığını belirten referans mektubunun olması
 3. Son 3 yıl içinde Epilepsi kongresinden en az birine katılmış olmak ve bildiri sunmak
 4. Epilepsi polikliniğini düzenli ve aktif yapıyor olmak
 5. Multidisipliner epilepsi cerrahi ekibi içinde bulunmak ve toplantılarına düzenli katılıyor olmak
 6. Epilepsi ile ilişkili tez yapmış olmak.

1. ve 2. Koşullar olmazsa olmaz koşullardır. Bu koşulları dolduran kişiler diğer koşullardan en az 2 kriterin karşılanması ile aday TND Epilepsi çalışma grubuna giriş kriterlerini doldurmuş olur.

Epilepsi çalışma grubunda olup yukarıda belirtilen şartları son 3 yıldır oluşturmayan kişi aktif olmayan üye olarak kabul edilecektir.

 

Çalışma Grubuna Üye Olma Kriterleri:

 1. Son 3 yıl içinde Epilepsi kongresinden en az birine katılmış olmak ve bildiri sunmak
 2. Epilepsi polikliniğini düzenli ve aktif yapıyor olmak
 3. Multidisipliner epilepsi cerrahi ekibi içinde bulunmak ve toplantılarına düzenli katılıyor olmak
 4. Epilepsi hakkında uluslar arası veya ulusal dergide basılmış ilk veya ikinci isim en az iki (2) yayını olmak
 5. Gruba katılmak için referans kişi bulmak (epilepsi çalışma grubunda aktif olan üye olmalı) ve onayının alındığını belirten referans mektubunun olması

Referans bulma dışında en az 2 kriterin karşılanması ile aday TND Epilepsi çalışma grubuna giriş kriterlerini doldurmuş olur.

Epilepsi çalışma grubunda olup yukarıda belirtilen şartları son 3 yıldır oluşturmayan kişi aktif olmayan üye olarak kabul edilecektir.