Doç. Dr. Baki Arpacı (2018)

 
Doç. Dr. Baki Arpacı
 
1948 yılında Kahraman Maraş Elbistan’da doğan Doç. Dr. Baki Arpacı ilkokul, orta okul ve lise eğitimini Elbistan’da tamamladı.
1966 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp 1971’de mezun oldu.
1978 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğinde eğtimini tamamlayarak nöroloji uzmanı oldu.
Uzmanlık tezi konusu “Akut serebrovasküler hastalıklarda klinik ve EEG bulguları arasındaki korelasyon ve prognoza etkisi"  olan hocamız aynı hastanede 1980 yılında başasistan,
1984 yılında şef yardımcısı, 1989 yılında klinik şefi  olarak görevlerine devam etti.
1990 yılında Doçent, 2015 yılında Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlığı ünvanlarını kazandı. 
1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji kliniği EEG laboratuvarında, 1996’da Texas Baylor College Sleep Disorders Center’da bilgi birikimi ve deneyimlerini artırdı. 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Epilepsi polikliniği ve diğer yan dal polikliniklerinin kurulmasına öncülük edenler arasında yer aldı.
On iki yurt dışı, 30 yurt içi yayını olan Dr. Baki Arpacı Ulusal ve Uluslararası Kongre’lerde 60’a yakın bildiri sunmuş, 17 tez danışmanlığı  yapıp çok sayıda nöroloji uzmanının nöroloji camiasına katılmasına öncülük etmiştir.