Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

Ana Sayfa

Çalışma Grubu Moderatörü:

Semih Ayta

Çalışma Grubu Moderatör Yardımcısı:

Demet İlhan Algın

 

Yürütme Kurulu Üyeleri: 

Demet Özbabalık Adapınar

Özden Şener

Ülkü Türk Börü

Murat Terzi

Yıldız Değirmenci

Filiz Koç

Leyli Can Aynal

 

Katılımcı Üye

Şerefnur Öztürk

Hadiye Şirin

Zeliha Tülek

Fulya Eren

Günay Gül

Selda Keskin Güler

Zahide Mail Gürkan