Nöro-oftalmoloji / Nöro-otoloji

Ana Sayfa

Moderatör:

Prof  Dr. Gülden Akdal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yürütücü Kurul

Oluşturulma sürecindedir.

 

Üyeler:

Prof. Dr Ayşın Kısabay Ak
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
Ege Ünversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tülay Kansu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan Togay Işıkay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çiğdem Doğulu
Acıbadem Bursa Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm.Dr. Hamdi Uğur
Serbest Hekim

Prof Dr. Levent Sinan Bir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Karataş
Başkent Üniversitesi, Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof. Dr. Önder Akyürekli
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ufuk Can
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nefati Kıyılıoğlu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu
Katip çelebi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof.  Dr. Figen Gökçay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr Nilüfer Kale
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr Eylem Değirmenci
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hava Dönmez Keklikoğlu
Medical Park Ankara Hastanesi

Prof  Dr. Funda Uysal Tan
Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç Dr Feray Güleç Uyaroğlu
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof Dr Hülya Ertaşoğlu Toydemir
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç Dr Pınar Kahraman Koytak
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Yard. Doç Dr. İlksen Çoplak Işıkay
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Yard. Doç Dr. Hale Batur Çağlayan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz Dr Gülten Tata
Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz Dr Dilek Top Kartı
Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz Dr. Ebru Parlayan 
Serbest hekim