Doç. Dr. Arif Çelebi (2016)

 
Doç. Dr. Arif Çelebi
 
1945, Avanos doğumludur.
1969 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur.
1974’de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniğinden uzmanlığını aldı.
1976-2010 yıllarında Vakıf Gureba Hastanesinde Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Klinik Şefi
olarak çalıştı.
1988 yılında Nöroloji Doçentliği unvanını aldı.
2005-2010 yıllarında ek olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vekâleten
Nöroloji Klinik Şefliği görevi yaptı.
2010-2015 yıllarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji ABD doçenti olarak çalıştı.
Dr. Arif Çelebi 21 “Nöroloji Uzmanlık Tezinde” danışmanlık yapmıştır.
170 civarında, çoğu yurtiçi, birkaçı yurtdışı dergilerde olmak üzere yayını vardır.
“1988, Uluslararası Başağrıları Sınıflanması” kitabını Türkçeye çevirmiştir.
“Bir zamanlar Çapa Nöroloji” isimli bir kitabı vardır.