TND Hasta Dernekleri Çalışma İlkeleri

Türk Nöroloji Derneği’nin Hasta Dernekleri ile çalışma ilkeleri

  1. Nöroloji alanında faaliyet gösteren hasta dernekleri, nörolojik hastalıklarda hasta odaklı olan ve hasta ve/veya bakıcılarının (hastaların kendilerini temsil edemedikleri durumda bakıcılar) idari organlardaki üyelerin çoğunluğunu temsil ettiği kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.
  2. Nöroloji alanında faaliyet gösteren hasta dernekleri bazı durumlarda Türk Nöroloji Derneği ile paydaş statüsünde olabilirler.
  3. Türk Nöroloji Derneği ve hasta derneklerinin paydaşlıkları, özellikle her iki derneğin de araştırma öncelikleri söz konusu olduğunda mümkündür. Bu araştırmalar tanımlı ve destekli AR-GE projeleri olmalı, konu ile ilgili Türk Nöroloji Derneği, ilgili çalışma grubu ve hasta derneği arasında kesin bilgilendirme ve uzlaşma temin edilmiş olmalıdır.
  4. Hasta dernekleri tarafından önerilen webinar, okul, sempozyum, çalıştay ve kongreler için doğrudan bir TND desteği yoktur. Çalışma gruplarının uygun gördüğü durumlarda iş birliği yapılabilir.
  5. Türk Nöroloji Derneği doğrudan veya Bilimsel Çalışma Grupları vasıtasıyla yapmakta olduğu konferans ve diğer aktiviteler kapsamında konu ile ilgili bilimsel veya hasta dernekleri veya diğer taraflarla iş birliği yapabilir. Diğer derneklerin, hasta veya öğrenci grup ve organizasyonlarının bilimsel aktivitelerine katılıp iş birliği yapabilir. Bu iş birliği aktiviteyi birlikte organize etme, düzenleme, bilimsel veya finansal destek verme, amblem paylaşımı ya da diğer şekillerde olabilir.
  6. Aktivite öncesi Türk Nöroloji Derneği ve diğer taraf(lar) arasında, yapılacak aktivitenin tüm özelliklerini içerecek şekilde yazılı protokol hazırlanır ve Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilmesi şartı aranır.
  7. Türk Nöroloji Derneği  ambleminin diğer dernek ve taraflar tarafından kullanımı yönetim kurulu iznine tabidir.
  8. İzinsiz kullanımın tespiti halinde Türk Nöroloji Derneği  hukuki süreç başlatma dahil gerekli önemleri alır.

    Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu