Prof. Dr. Tülay Kansu (2022)

Prof. Tülay Kansu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1970 yılı mezunudur.
Nöroloji ve Nöro-oftalmoloji eğitimini 1971-79 arasında Amerika’da, Philadelphia’da, Temple, Thomas Jefferson, Wills Eye Hospital ve Pennsylvania Üniversitesi hastanelerinde yapmış, 1979’da Hacettepe Ü Tıp Fakültesine dönerek, 1982 de doçent, 1988 de profesör olmuştur. 
Sonraki yıllarda DV öğrenci koordinatörü, 1991-94 Dekan yardımcısı ve 2010-2013 yıllarında Nöroloji Anabilim Dalı başkanı olarak yine Hacettepe Ü. Tıp Fakültesinde çalışmıştır. Türk Nöroloji Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer almış, dernekte sınav komisyonu başkanlığı, WFN temsilciliği, UEMS-EFNS ve EAN panellerinde temsilcilik gibi görevler üstlenmiş,1994-98 Başkan yardımcılığı, 2009-2012 Türk Nöroloji Dergisinin editörlüğünü, 2009-2011 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. İlgi alanını genel nöroloji, başağrısı ve Nöro-oftalmoloji konuları oluşturmaktadır.
Çok sayıda tıp öğrencisi, nöroloji uzmanlık öğrencisi, nöroloji ve oftalmoloji uzmanlarının eğitimine önemli katkıları olmuştur.
Uluslararası dergilerde 139, Ulusal dergilerde 110 adet yayını vardır. Google Scholar’a göre atıf sayısı 5019, H index’i 28 dir.
ATO, TND, AAN, ANA, NANOS, EAN gibi ulusal ve uluslararası derneklerin üyesidir.
2014 yılında Üniversiteden emekli olmuş, iki yıllık muayenehane deneyiminden sonra halen serbest danışmanlık yapmaktadır.