Nörogenetik - Nörometabolik Hastalıklar

Ana Sayfa

Moderatör

Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yürütücü Kurul

Prof. Dr. Nerses Bebek

Prof. Dr. Filiz Koç

Doç. Dr. Birgül Baştan Tüzün

Yrd. Doç. Dr. Fatma Nazlı Durmaz Çelik

 

Önceki Moderatörler:

Prof. Dr. Nerses Bebek

Prof. Dr. Filiz Koç

Prof. Dr. Yeşim Parman

Prof. Dr. Betül Baykan

 

Genetik Danışmanlar:

Sevcan Tuğ Bozdoğan, Prof. Dr.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Genetik

Sibel Uğur İşeri, Prof. Dr.
İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik A.D.

Serdar Ceylaner, Prof. Dr.
Tıbbi Genetik Uzmanı İntergen Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ebru Erzurumluoğlu Gökalp
Dr. Öğretim Üyesi, Eskişehir Osmangazi Tıp Fak. Tıbbi Genetik

 

Aktif Üyeler

Aygül Tantik Pak, Dr., 
G.O.P Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

A. Çağlar Sarılar, Doç. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Başar Bilgiç, Prof. Dr., 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Betül Baykan, Prof. Dr., 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Birgül Baştan Tüzün, Doç. Dr., 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Bülent Elibol, Prof. Dr.,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Fatma Nazlı Durmaz Çelik, Yard. Doç. Dr.
Eskişehir Osmangazi Tıp Fak.

Feza Deymeer, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.,

Filiz Koç, Prof. Dr.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Görsev Yener, Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Gül Yalçın Çakmaklı, Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Günay Gül, Doç. Dr.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

Hacer Durmuş Tekçe, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Haşmet Hanağası, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Hatice Karasoy, Prof. Dr.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Hayrunnisa Bolay, Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Hilmi Uysal, Prof. Dr.
Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.D.

Hülya Apaydın, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Kadriye Ağan, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Murat Gültekin, Doç. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

N. Hande Akçakaya, Doç. Dr.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı,

Nerses Bebek, Prof. Dr., MD, PhD
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi NörolojiA.D. ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Enstitüsü Genetik A.D.

Okan Doğu, Prof. Dr.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Orhun Kantarcı, Prof. Dr.
Mayo Clinic, Department of Neurology and Department of Medical Genetics, Rochester, Minnesota, ABD 

Özlem Çokar, Prof. Dr.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Pınar Topaloğlu, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Piraye Oflazer, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Sevim Erdem, Prof. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Sibel Velioğlu, Prof. Dr.
MD, PhD, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Vildan Yayla, Prof. Dr.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği 

Yağmur Gemici, Dr.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Yakup Sarıca, Prof. Dr.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Yeşim Parman, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Refah Sayın, Doç. Dr.
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Saime Füsun Mayda Domaç, Prof .Dr.
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, Nöroloji Kliniği

Zeynep Özözen Ayas, Dr.
Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği 

Zuhal Yapıcı, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Zülfikar Arlıer, Prof. Dr.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

 

Katılımcı Üyeler

Onur Akan, Doç. Dr.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Aslı Tolun, Prof. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Esra Battaloğlu, Prof. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Hande Çağlayan, Prof. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

İlter Güney, Doç. Dr.
Marmara Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Zeynep Gamze Güven, Doç.Dr.
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD

Mehveş Poda, Dr. Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik A.D

Naci Cine, Dr.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Ensititüsü, Genetik Anabilim Dalı

Nazlı Başak, Prof. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Tayfun Özçelik, Prof. Dr.
Bilkent Üniversitesi

Uğur Özbek, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D.

Nihan Erginel Ünaltuna, Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D.

Atıl Bişgin, Dr.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Genetik A.D.

Ahmet Okay Çağlayan, Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp AD

Ceren Hangül, Dr.
Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D.

Onur Eroğlu, Doç. Dr.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik A.D.

Fatma Silan 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıbbi Genetik