Uyku Tıbbı

Ana Sayfa

Moderatör

Prof. Dr Sevda İsmailoğulları
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Moderatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Utku Oğan Akyıldız
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yürütücü Kurul

Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Utku Oğan Akyıldız
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Deniz Tuncel
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kezban Aslan Kara
Çukurova Üniversitesi Tıp Fak ültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aylin Bican Demir
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Önceki Moderatörler:

Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel

Prof. Dr. Deniz Tuncel

Prof. Dr. İbrahim Öztura

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz

Prof. Dr. Murat Aksu

Prof. Dr. Derya Karadeniz

Prof. Dr. Barış Baklan

Prof. Dr. Baki Göksan

 

Üyeler (Alfabetik olarak)

Doç. Dr. Aylin Bican Demir
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı, İstanbul.

Doç. Dr. Ayşin Kısabay Ak
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Betül Çevik
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç Dr Demet Yıldız
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Birimi

Prof. Dr. Deniz Tuncel
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Derya Karadeniz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Ebru Ergin Bakar
Gölcük Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Ferda İlgen Uslu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Figen Hanağası
Florans Nightingale Gayrettepe Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gülin Sünter
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Güray Koç
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Öztura 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İrsel Tezer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kadriye Ağan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kezban Aslan Kara
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Kübra Mehel Metin
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr. Mesrure Köseoğlu
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Murat Aksu
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nalan Kayrak
Centermed Özel Kliniği

Doç.Dr. Nergiz Hüseyinoğlu
Acıbadem Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nida Taşçılar
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oğuz O. Erdinç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğretim Üyesi Selma Tekin

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serhan Sevim
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serkan Özben
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr Sevda İsmailoğulları
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Turan Atay
Medicana International Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Utku Oğan Akyıldız
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr Zahide Yılmaz Güneş
SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği