TND'nin Diğer Derneklerle Yapacağı Ortak Faaliyetlerin İlkeleri

Türk Nöroloji Derneği (TND) doğrudan veya Bilimsel Çalışma Grupları vasıtasıyla yapmakta olduğu konferans, webinar, okul, sempozyum, çalıştay ve kongreler için konu ile ilgili bilimsel veya hasta dernekleri veya diğer taraflarla ile işbirliği yapabilir. Diğer derneklerin, hasta veya öğrenci grup ve organizasyonlarının bilimsel aktivitelerine katılabilir ve işbirliği yapabilir. Bu işbirliği aktiviteyi birlikte organize etme, düzenleme, bilimsel veya finansal destek verme, amblem paylaşımı ya da başka şekillerde olabilir.

Aktivite öncesi TND ve diğer taraf arasında, yapılacak aktivitenin tüm özelliklerini içerecek şekilde yazılı protokol hazırlanır, ve TND yönetim kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilmesi şartı aranır.

TND ambleminin diğer dernek ve taraflar tarafından kullanımı yönetim kurulu iznine tabidir.

İzinsiz kullanımın tespiti halinde TND hukuki süreç başlatma dahil gerekli önemleri alır.

Duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu