Translasyonel Nörobilim

Ana Sayfa

Çalışma Grubu Moderatörü
Prof. Dr. Cem İsmail Küçükali (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)

Önceki Moderatörler
2021-2023: Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
2019-2021: Prof. Dr. Erdem Tüzün (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)

Yürütücü Kurul
Prof. Dr. Cem İsmail Küçükali (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
Prof. Dr. Erdem Tüzün (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Aktif Üyeler
Prof. Dr. Betül Baykal (Özel Fransız Lape Psikiyatri ve Nöropsikiyatri Hastanesi, Nöroloji Ana Bölümü)
Prof. Dr. Burak Yuluğ (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Erdem Tüzün (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Can Ebru Kurt (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Cem İsmail Küçükali (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Gülşen Akman Demir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
Prof. Dr. Murat Kürtüncü (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Zuhal Yapıcı (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bölümü)
Doç. Dr. Atay Vural (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Birgül Baştan-Tüzün (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Doç. Dr. Nermin Tepe (Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Şefik Evren Erdener (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)
Doç. Dr. Şeyda Çankaya (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Karaaslan (İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)

Katılımcı Üye
Asistan Dr. Dila Zafer (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)