Translasyonel Nörobilim

Ana Sayfa

Çalışma Grubu Moderatörü

Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Önceki Moderatörler

2019-2021 Prof. Dr. Erdem Tüzün, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

 

Yürütücü Kurul

Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdem Tüzün, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Doç. Dr. Birgül Baştan-Tüzün, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Cem İsmail Küçükali, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Aktif Üyeler

Prof. Dr. Erdem Tüzün,  İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Doç. Dr. Birgül Baştan-Tüzün, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Cem İsmail Küçükali, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Murat Kürtüncü (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Gülşen Akman Demir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Betül Baykal (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Burak Yuluğ (Alanya Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Atay Vural (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Şefik Evren Erdener (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Can Ebru Kurt (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Karaaslan (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)

 

Katılımcı Üye

Asistan Dr. Dila Zafer (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)