Türk Nöroloji Derneği Denetleme Kurulu

2023 - 2025

Prof. Dr.  H. Özden Şener

Başkan

Prof. Dr. Ali Akyol 

Üye 

Prof. Dr. Haluk Gümüş

Üye