Prof. Dr. Bedriye Kot (2010)

 
Prof. Dr. Bedriye Kot 
 
1924 yılında İstanbul’da doğdu. Dame de Sione Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Ünivesitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1947 yılında mezun oldu, aynı yıl Cerrahpaşa Nöroloji Kliniği’ne asistan olarak girdi. 1951 yılında uzman ve 1954 yılında da “Adele Distrofilerinde Hipotalamus, ACTH ve Elektroşok” adlı tezi ile Doçent oldu. İzleyen yıllada Ege Ünivesitesi’nin açıldığı dönemde Ege Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ni kurma görevi verildi.
 
1959 yılında profesör olan Bedriye Kot, en başarılı adımlarını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’nin planlamasını ve bu planın uygulamasını yaparken atmıştır. Nörolojik Bilimler kavramının ülkemizdeki ilk uygulayıcısı Sayın Kot olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinde görevli olarak bulunduğu yıllarda Nörolojik Bilimlerin dallarını kuracak elemanlarla tektek görüşmüş ve konuyu oluşturduktan sonra yurda dönmüştür. Bu arada kürsü elemanlarını da eğitim için dış ülkelere yollamıştır. Dr. K. Kumral İngiltere’ye Nöroradyoloji dalında, Dr. A. Satoğlu Kanada’ya EEG dalında, Dr. C. Etekin Belçika’ya Nörofizyoloji dalında, Dr. A. Kayan İngiltere’ye Nörooftalmoloji dalında, Dr. Ş. Fadıloğlu İsveç ve sonra İngiltere’ye Nöropatoloji dalında, Dr. Ayfer Ülkü İngiltere’ye Pediatrik Nöroloji dalında eğitim görmek üzere görevli olarak gitmişlerdir. 1965-1972 yılları arasında Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesindeki Nöroloji Kliniği’nde cerrahi nöroloji dahil tüm nörolojik bilimlerin nüveleri kurulmuş ve klinik çalışmalar başlatılmıştır.