Demans ve Davranış Nörolojisi

Ana Sayfa

Moderatör

Prof. Dr. Esen Saka
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

 

Yürütücü Kurul

Prof. Dr. Haşmet Hanağası
Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede
Prof. Dr. Özge Yılmaz Küspeci
Dr. Öğretim üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ 
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

 

Üyeler

Prof. Dr. Neşe Tuncer
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gökhan Erkol
Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ
Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Bingöl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Bakar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Karadaş
Sağlık Bilimleri Üniv. Gülhane EAH. Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Barış Korkmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türker Şahiner
Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul

Prof. Dr. Hatice Mavioğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Öget Öktem
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yahya Karaman
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Demet Özbabalık
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Gürvit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Lütfü Hanoğlu
Medipol Üniversitesi, Nöroloji AD, İstanbul

Prof. Dr. Aynur Özge,
Mersin Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Mersin

Prof. Dr. Melda Bozluolcay,
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD, İstanbul

Prof. Dr. Ufuk Ergün,
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Ankara

Prof. Dr. Serpil Demirci,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Isparta

Prof. Dr. İsmet Melek,
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Antakya

Prof. Dr. Sibel Karşıdağ,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Prof. Dr. Barış Topçular,
Florence Nightinglae hastanesi, İstanbul

Prof. Dr. Figen Güney
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sibel Güler,
Trakya Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD

Prof. Dr. Pervin İşeri,
Kocaeli Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kocaeli

Prof. Dr. Şükrü Torun,
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Eskişehir

Prof. Dr. Gülay Kenangil
Bahçeşehir Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç Dr. Şeyda Çankaya
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Murat Gültekin
Erciyes Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Aslı Aksoy Gündoğdu
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Didem Öz
Dokuz Eylül Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Doç Dr. Bedia Samancı
İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Başar Bilgiç
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.Ebru Barçın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Remzi Yiğiter
Özel, Gaziantep

Doç. Dr. Sultan Tarlacı
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

Doç. Dr. Gülsen Babacan
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zeynep Tüfekçioğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ahmet Evlice,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

Doç. Dr. Nilgün Çınar,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede,
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fak, İstanbul

Doç. Dr. Emel Köseoğlu,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kayseri

Doç. Dr. Yıldız Değirmenci ,
Düzce Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD

Doç Dr Özge Yılmaz Küsbeci,
Bozyaka Araşt Hast. İzmir

Doç. Dr. Ayşe Kutlu,
Kocaeli Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kocaeli 

Doç. Dr. Ahmet Acarer
Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yeşim Güzey
Aras Sakarya Üniversitesi Nöroloji

Doç.Dr.Gül Yalçın Çakmaklı 
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yakup Türkel,
Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi, Kırıkkale

Doç.Dr.Yıldızhan Şengül 
Çanakkele 18 Mart Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Psikolog Şükriye Akça
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Psk. Dr. Derya Durusu Emek-Savaş
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fak., Psikoloji Bölümü, İzmir

Uzm. Dr. Semih Ayta,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Uzm Dr Anıl Tanburoğlu,
Başkent Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Adana,

Uzm Dr Ahmet Onur Keskin,
Eskişehir Devlet Hast, Eskişehir

Uzm. Dr. Ersel Dağ,
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Ankara

Uzm. Dr Mustafa Seçkin
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Günseli Ekinci Sezer
Bahçelievler Devlet Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr Hülya Ulugut
Atatürk Eğitim Araşt Hast, İzmir

Uzm. Dr. Zerrin Yıldırım
İstanbul Bağcılar Eğ-Araşt Hast. 

Uzm. Dr. Ayşe Özlem Akgün,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Muğla,

Uzm. Dr. Firuze Delen,
Kanuni Sulta Süleyman Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Uzm. Dr. Nevra Öksüz,
Mersin Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Mersin

Uzman Dr. Esra Erkoç
Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzman Dr. Esra Acıman
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzman Dr. Nesrin Ergin
Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzman Dr. Büşra Polat
GATA Ankara Nöroloji Kliniği

Uzman Dr. Görkem Tutal Gürsoy
Ankara Numune EAH

Uzman Dr. Özlem Bizpınar Munis
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Uzman Dr. Fatma Ece Bayam
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzman Dr. Nazlı Gamze Bülbül
SBÜ Sultan Abdülhamid Han EAH

Uzman Dr. Leyli Can Aynal
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Uzman. Dr. Mehmet Sabri Erdöl
Özel Safa Hastanesi Nöroloji Bölümü

Uzm. Dr. Seda Kibaroğlu
Başkent Üniv. Tıp Fak. Nöroloji ABD

Uzm. Dr. Özlem Totuk
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji A.B.D, İstanbul

Uzm. Dr. Zeynep Özözen Ayas
Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği

Dr. Ezgi Yetim Arsava 
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Yüksel Erdal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan TAŞKIRAN SAĞ
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ömercikoğlu Özden
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Nazlı Durmaz Çelik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Akyol Gürses
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Erdi Şahin
İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı