Demans ve Davranış Nörolojisi

Ana Sayfa

Moderatör

Prof. Dr. Neşe Tuncer
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yürütücü Kurul

Oluşturulma sürecindedir.

 

Üyeler

Prof. Dr. Gökhan Erkol
Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ
Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Bingöl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Bakar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Karadaş
Sağlık Bilimleri Üniv. Gülhane EAH. Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Barış Korkmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türker Şahiner
Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul

Prof. Dr. Hatice Mavioğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Öget Öktem
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yahya Karaman
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Demet Özbabalık
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Esen Saka
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Gürvit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Başar Bilgiç
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.Ebru Barçın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Remzi Yiğiter
Özel, Gaziantep

Prof.Dr. Lütfü Hanoğlu
Medipol Üniversitesi, Nöroloji AD, İstanbul

Prof. Dr. Aynur Özge,
Mersin Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Mersin

Prof. Dr. Melda Bozluolcay,
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD, İstanbul

Prof. Dr. Ufuk Ergün,
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Ankara

Prof. Dr. Serpil Demirci,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Isparta

Prof. Dr. İsmet Melek,
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Antakya

Prof. Dr. Sibel Karşıdağ,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Doç. Dr. Sultan Tarlacı
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

Doç. Dr. Gülsen Babacan
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Psikolog Şükriye Akça
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Psk. Dr. Derya Durusu Emek-Savaş
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fak., Psikoloji Bölümü, İzmir

Doç. Dr. Ahmet Evlice,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

Doç. Dr. Nilgün Çınar,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Uzm. Dr. Semih Ayta,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Prof. Dr. Barış Topçular,
Florence Nightinglae hastanesi, İstanbul

Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede,
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fak, İstanbul

Doç. Dr. Emel Köseoğlu,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kayseri

Doç. Dr. Yıldız Değirmenci ,
Düzce Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD,

Prof. Dr. Pervin İşeri,
Kocaeli Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kocaeli

Prof. Dr. Şükrü Torun,
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Eskişehir

Uzm Dr Anıl Tanburoğlu,
Başkent Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Adana,

Uzm Dr Ahmet Onur Keskin,
Eskişehir Devlet Hast, Eskişehir

Doç Dr Özge Yılmaz Küsbeci,
Bozyaka Araşt Hast. İzmir

Uzm. Dr. Ersel Dağ,
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Ankara

Doç. Dr. Yakup Türkel,
Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi, Kırıkkale

Prof. Dr. Sibel Güler,
Trakya Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD

Uzm. Dr Mustafa Seçkin
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Günseli Ekinci Sezer
Bahçelievler Devlet Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr Hülya Ulugut
Atatürk Eğitim Araşt Hast, İzmir

Uzm. Dr. Zerrin Yıldırım
İstanbul Bağcılar Eğ-Araşt Hast. 

Uzm. Dr. Ayşe Özlem Akgün,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Muğla,

Uzm. Dr. Firuze Delen,
Kanuni Sulta Süleyman Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

Doç. Dr. Ayşe Kutlu,
Kocaeli Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kocaeli 

Uzm. Dr. Nevra Öksüz,
Mersin Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Mersin

Uzman Dr. Esra Erkoç
Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzman Dr. Esra Acıman
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzman Dr. Nesrin Ergin
Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Ahmet Acarer
Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzman Dr. Büşra Polat
GATA Ankara Nöroloji Kliniği

Uzman Dr. Görkem Tutal Gürsoy
Ankara Numune EAH

Uzman Dr. Özlem Bizpınar Munis
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Doç. Dr. Yeşim Güzey
Aras Sakarya Üniversitesi Nöroloji

Uzman Dr. Fatma Ece Bayam
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzman Dr. Nazlı Gamze Bülbül
SBÜ Sultan Abdülhamid Han EAH

Uzman Dr. Leyli Can Aynal
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Prof. Dr. Gülay Kenangil
Bahçeşehir Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzman. Dr. Mehmet Sabri Erdöl
Özel Safa Hastanesi Nöroloji Bölümü

Prof. Dr. Figen Güney
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.Gül Yalçın Çakmaklı 
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Ezgi Yetim Arsava 
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.Yıldızhan Şengül 
Çanakkele 18 Mart Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Zeynep Özözen Ayas
Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği

Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan TAŞKIRAN SAĞ
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD