Prof. Dr. Okay Sarıbaş (2015)

 
 
Prof. Dr. Okay Sarıbaş (1938-2017)
 
Türkiye’de inme ve nörovasküler hastalıklar başta olmak üzere klinik nörolojinin büyük ustası ve çok sevgili Okay Sarıbaş hocamızı 5 Mart 2017’de kaybettik. Anısı ve bilgisi biz öğrencilerinde yaşamaya devam edecektir.
Okay Sarıbaş 16 Ocak 1938’de Ankara’da doğdu. Babası Dr. Şükrü Yusuf Sarıbaş (1883-1962) da nöroloji Profesörü idi. Okay hoca ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1961’de bitirdi. Ankara Üniversitesi’nde Nöroloji ihtisasının dokuzuncu ayında iken o zaman yeni açılmış olan Hacettepe Üniversitesi’ne geçti, ve 1966 yılında orada baş asistan oldu. 1968 Yılı mart ayında İngiltere’ye gitti. Önce Londra Queen Square National Hospital’de klinik nöroloji, ardından da Glasgow Üniversitesi’nde nöroradyoloji eğitimi alarak Mayıs 1971’de Hacettepe’ye geri döndü ve 1972 yılında doçent ünvanı aldı. 1977’de profesör olan Dr. Okay Sarıbaş emekli olduğu 2005 yılına kadar Hacettepe’de kırk yılı aşkın süre aktif olarak çalıştı. Bir süre Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan Okay hoca, Hacettepe’de on yıldan uzun süre de bölüm başkanlığı yaptı.
Dr. Sarıbaş Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği’nin kurucularından olup uzunca bir süre başkanlığını da yapmıştır. Kendisi birinci jenerasyon vasküler nöroloji uzmanlarındandır. Ülkede bu sahayı önceleyenlerdendir. Yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra bilgisayarlı tomografi öncesi dönemde serebral anjiografi temelinde hasta yönetimi yapan ve bu teknikte ustalık seviyesine ulaşmış kişilerin başında hatırlanır.
Okay Sarıbaş çoğunluğu inme konusunda olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası makalede yer almıştır. Bir kısmı Neurology, Stoke, JNNP gibi dergilerde yayınlanan bu makalelere çok sayıda atıf yapılmıştır. Gazi Üniversitesi’nde çalışırken çevirisini gerçekleştirenlerden olduğu John Marshall’ın “Beyin Damar Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi” adlı kitabı bir döneme damgasını vurmuştur.
Okay Hoca Hacettepe’de binlerce doktorun ve yüzden fazla nöroloji uzmanının yetişmesine doğrudan katılmanın yanı sıra ulusal kongre ve toplantılarda hep özveri ile yer almış, ve ülkemizde binlerce nöroloğun nörovasküler hastalıklar konusunda eğitimini tamamlamasına olanak yaratmıştır. Bu nörologlar ülkenin dört bir yanındaki uzmanlar, klinik şefleri, doçentler ve profesörlerdir. Bu emeği Okay Sarıbaş’ın “hocaların hocası” olarak anımsanmasının temelinde yer alan unsurlardandır.