Anket Çalışması Başvuru İlkeleri

Türk Nöroloji Derneği’nin üyelerine katılımları için duyuracağı anket çalışmalarında bulunması gereken özellikler ve başvuru esasları:

  1. Anketi içeren çalışmanın birincil araştırmacılarından en az birinin Türk Nöroloji Derneği asil üyesi Nöroloji uzmanı olması gereklidir. Başvuru bu kişi tarafından, Türk Nöroloji Derneği sekreteryası aracılığıyla, TND Yönetim Kurulu’na yapılmalıdır.
  2. Başvuruya eklenmesi gereken belgeler (elektronik başvurularda pdf formatında olmalıdır):
    2.1. Çalışmanın kısaca amaç, yöntem ve özeti (en fazla 1[bir] sayfa)
    2.2. Çalışmanın etik kurulca değerlendirilip uygun bulunduğuna dair belge
    2.3. Kullanılacak Anket dökümanı
  3. Türk Nöroloji Derneği anket sonuçlarına dair gerekli gördüğü hallerde sonuç raporu talep edebilir.
  4. Başvuru cevabı Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulunda değerlendirilip karara bağlandıktan sonra ilgili araştırıcıya verilir.