Hukuksal Süreç

Adli Olgu Bildirimi

Değerli Üyemiz,

Meslek hayatınızda yaşadığınız her türlü hukuksal sorunlarla ilgili Türk Nöroloji Derneği'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuralar ivedi bir şekilde Hukuk Danışma Büromuza yönlendirilecek olup,  gelen cevaplar bireysel sorunlarla kısıtlı olmadığı sürece, daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi benzer problemleri yaşayan meslektaşlarımıza yol göstermek üzere, üyelerimizle paylaşılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Hekimin güvenli çalışma talebi ve taslak dilekce

Nörologların Genel Yoğun Bakım Nöbetleri Hakkında Hukuki Güncelleme

KVKK Belgeler ve Sunum

Branş Nöbetleri Hakkında Hukuki Görüş

MHRS Poliklinik Randevuları ve Sekretersiz Çalışmaya ilişkin TND Hukuk Bürosunun Görüşleri

Görev Tanımlarına İlişkin Genel Düzenlemeler: “Tıbbi Sekreterin Görev ve Yetkileri”

Hukuki Ehliyet

NÖROLOGLARIN GÜNCEL HUKUKİ SORUNLARI

AKUT İNME REHABİLİTASYONU DAVASI HAKKINDA DETAYLI DUYURU

SUT DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI HAKKINDA DUYURU

Nöbet Ertesi Dinlenme Hakkı ve Ücretler

Epilepsi Hastaları ve Sürücü Ehliyeti

Bir üyemizin özel eğitim değerlendirme kurulu raporu sorusu hakkında görüşlerin sunulmasıdır.

Yan dal uzmanlık eğitimi sonrasındaki devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin soru

Eğitim Alamama Tuk Başvurusu (Dilekçe) - Avukatlık Büromuzun Cevabı

10’DAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Yoğun bakım hizmetleri hakkındaki başvurusuna ilişkin hukuki değerlendirmemizin sunulmasıdır.

Saldırıya ve hakarete uğrayan Dr. Nevroz Ünlü’nün şikayetçi olduğu davanın kararına ilişkin bilgi notu.

Yandal Uzmanlık Eğitimi ve Özlük Hakları

Yan Dal Uzmanlarının Ana Dal Alanındaki Yetki ve Sorumlulukları. (TUK KARARI)

Nöbetlere İlişkin Sorular Hakkında Hukuk Büromuz Tarafından Yapılan Açıklama

Reçete Yazımı ve Nöbet Uygulamalarına İlişkin Sorular

ACİL NÖBETLERİ: HUKUK BÜROMUZUN GÖRÜŞÜ

Süt İzninde Gündüz Nöbeti

Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu.

Yan Dal Bilgi

MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARI... SUNUMLAR...

Nöroloji Uzmanın EMG Uygulaması Yapabilmesi Hakkında, Hukuk Büromuz

Saldırıya ve hakarete uğrayan Dr. Nevroz Ünlü’nün şikayetçi olduğu davanın kararına ilişkin bilgi notu

Avukatımıza Sıkça Sorulan Sorular

Nöroloji Uzmanlarının 18 Yaş Altı Nöroloji Hastası Olan Çocuk Hastaya Bakmaları Konusunda Hukuksal Durum Bilgilendirmesi. 

Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde nöroloji uzmanlarının zorunlu nöbet tutması hakkında hukuki görüş 

TEK HEKİM İCAP NÖBETİ HAKKINDA ÜYEMİZDEN GELEN GÖRÜŞ TALEBİ: TND HUKUK BÜROSUNUN GÖRÜŞÜ

AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Etik Kurul Onay Belgesi Hakkında Bilgi

Etik Kurul Onay Belgesi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Covid -19 servislerinde Nöroloji Uzmanlarının görevlendirilmesi konusunda hukuki sorumluluklar

e-sağlık, Tele-Sağlık, Teletıp Sistemlerinin Nörolojide Kullanımı Hakkında TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ’NİN ÖNERİLERİ (Detaylar için lütfen tıklayınız)