Bilim Danışma Kurulu

Türk Nöroloji Derneği (TND) Bilim Danışma Kurulu TND yönetim kurulu (YK) tarafından akademik konularda danışmanlıkta bulunması amacıyla bir dönem için oluşturulur. Türk Nöroloji Derneği (TND) Bilim Danışma Kurulunun çalışma süresi YK görev süresi bitimi ile sona erer.

Türk Nöroloji Derneği (TND) Bilim Danışma Kurulunun görevleri:

 • Türkiye'de nöroloji alanındaki akademik birikimleri dikkate alarak, yeni kuşaklara ufuk açacak, dünya standartlarına uygun bilimsel açılımları sağlamak amacıyla projeler geliştirmek veya önermek,

 • Kongre bilimsel programını ülkenin bilimsel eğilimler ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirebilme amacıyla Kongre düzenleme kurulunda yer almak,

 • Bilimsel projelerin desteklenmesini TND vizyonuna uygunluk, bilimsel değer, uygulanabilirlik ve akılcı kaynak kullanımını kapsamında yönlendirmek ve projeler hakkında ihtiyaç duyulması halinde akademik görüş vermek;

 • TND Bilim ve Hizmet Ödülü için aday göstermek ve önerilen adaylar hakkında görüş beyan etmek;

 • TND Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü için aday göstermek ve önerilen adaylar hakkında görüş beyan etmek;

 • Türk nörolojisinin misyonuna uygun vizyon geliştirmek üzere stratejiler önermek veya geliştirmektir.

 

2023-2026 Dönemi Türk Nöroloji Derneği (TND) Bilim Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden teşkil edilmiştir.

 • Prof. Dr. Aslı Tuncer
 • Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir
 • Prof. Dr. Babür Dora
 • Prof. Dr. Banu Özen Barut
 • Prof. Dr. Derya Karadeniz
 • Prof. Dr. Ethem Murat Arsava
 • Prof. Dr. Görsev Yener
 • Prof. Dr. Gülden Akdal
 • Prof. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım
 • Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu
 • Prof. Dr. Nilüfer Kale İçen
 • Prof. Dr. Seher Naz Yeni
 • Prof. Dr. Sevim Erdem  Özdamar
 • Prof. Dr. Yeşim Parman