TND Uluslararası Organizasyonlara Katılım Ve Destek Yönergesi

  1. Organizasyonun tıp bilimi ve toplum sağlığına yarar sağlama amaçlı olması
  2. Ulusal nöroloji dernekleri, diğer ulusal bilimsel dernekler ve ya derneklerce temsil edilen bilimsel çalışma grupları tarafından organize edilmiş olması
  3. Bilimsel programın ana hatları ile oluşturulmuş olması
  4. En az altı ay öncesinden işbirliği önerisi yapılması
  5. Organizasyonun AIFD kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olması