Doç. Dr. Hulki Forta (2015)

Doç.Dr. Hulki Forta

1949 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adapazarı'nda tamamladıktan sonra 1966 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1973 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetini dalgıç hekim olarak Deniz Kuvvetleri'nde gerçekleştirdi. Nöroloji uzmanlığını 1980 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Kastamonu ve Nevşehir'de uzman hekim olarak görev yaptı. 1982-1984 yılları arasında görevini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başasistan olarak sürdürdü. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi'nden (dışarıdan) doçentlik unvanı almıştır. 1990 yılına kadar önce Okmeydanı SSK Hastanesi, ardından da yine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Nöroloji Kliniği şef yardımcılığı yaptı. Ardından Beyoğlu Kuledibi Devlet Hastanesi'nde ve 1992 yılından itibaren de Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Klinik Şefliği görevini üstlendi. 2011 yılında bu hastaneden yine klinik şefi olarak emekli oldu ve 2020 yılına kadar özel muayenehanesinde hekimlik yaptı.

35 uluslararası yayın, 100'ün üzerinde ulusal bildiri ve yayına katkı sunan  Doç.Dr. Hulki Forta İstanbul Tabip Odası'nda çeşitli yıllarda Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Yönetim Kurulu üyelikleri TTB Delegeliği görevlerinde bulundu.