Nöronütrisyon

Ana Sayfa

Moderatör
Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu

Önceki Moderatörler
Prof. Dr. Erdem Yaka (2019-2022)
Prof. Dr. Levent Güngör (2016-1019)
Prof. Dr. E. Murat Arsava (2013-2015)
Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu (2010-2013, 2022-2025)


Yürütücü Kurul

Hazırlanmaktadır.

 

Katılımcı üyeler (Alfabetik sıra ile)
Abdurrahman Neyal, Doç. Dr., Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Ahmet Evlice, Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji· Anabilim Dalı

Ayşe Güler, Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Bijen Nazlıel, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Canan Togay Işıkay, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dilek Necioğlu Örken, Prof. Dr., Florance Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü

Erdem Gürkaş, Doç. Dr.,  Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,

Erdem Yaka, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Eren Gözke, Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Ersan Cengizhan, Uzman Dr., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Esen Saka Topçuoğlu, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi

Ethem Murat Arsava, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Eylem Özaydin Göksu, Uzman Dr, Antalya EAH, Nöroloji Kliniği

Hesna Bektaş, Doç. Dr., Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Faik İlik, , Uzman Dr., Başkent Üniversitesi Konya Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Filiz Koç, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Görsev Yener, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Hadiye Şirin, Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Hamza Gültekin, , Uzman Dr., Şırnak Devlet Hastanesi

Haşmet Hanağası, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Hülya Tireli, Doç. Dr., Haydarpaşa Numune Hastanesi. 2.Nöroloji Kliniği

İbrahim Aydoğdu, Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

İhsan Şükrü Şengün, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

İrem İlgezdi, Uzman Dr., Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

İzlem Evren Sivaslı, Uzman Dr. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji –Yoğun Bakım Ünitesi

Levent Güngör, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Mehmet Uğur Çevik, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı.

Mine Hayriye Sorgun, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nedim Ongun, Doç. Dr., Burdur Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Nilüfer Yeşilot, Prof. Dr., İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı

Onur Yiğitaslan, , Uzman Dr.,Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Özcan Özdemir, Prof. Dr., Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Özkan Özmuk, , Uzman Dr., Ege Üniversitesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Özlem Aykaç, Dr. Öğr. Üyesi, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Sevim Erdem Özdamar, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Şennur Delibaş Katı, Uzman Dr., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Tuğçe Mengi, Uzman Dr., Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Zeynep Tanriverdi, Dr. Öğretim üyesi, İzmir Atatürk EAH, Nöroloji Yoğun Bakım