Baş Ağrısı

Ana Sayfa

Moderatör
Prof. Dr. Necdet Karlı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı

Doç. Dr. Musa Öztürk

Prof. Dr. Babür Dora

Prof. Dr. Vesile Öztürk

Prof. Dr. Derya Uludüz

Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan 

Önceki Moderatörler:
Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Üyeler:
Prof. Dr. Ali Akyol
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Yavuz Altunkaynak
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Hayrünnisa Bolay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Uzm.Dr.Tuba Cerrahoğlu Şirin
S.B.Ü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Özlem Coşkun
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yahya Çelik
Serbest Hekim

Prof.Dr.Arife Çimen Atalar
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Turgay Dalkara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Turgay Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. Esra Acıman Demirel
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 

Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç
S.B.Ü Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Babür Dora
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Taşkın Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.Fulya Eren
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç.Dr.Nesrin Ergin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Esme Ekizoğlu 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dal

Prof . Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
Serbest Hekim

Dr.Öğr. Üyesi Bengi Gül Alparslan
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Evren Erdener
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Yasemin Eren
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Serbest Hekim

Doç.Dr.Devrimsel Harika Ertem
S.B.Ü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Doç.Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı,Gaziantep

Doç.Dr.Sırma Geyik
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Figen Gökçay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Baki Göksan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Doç.Dr.Gökçen Gözübatık Çelik
S.B.Ü Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Hakan Levent Gül
Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Uzm.Dr.Buse Rahime Hasırcı Bayır
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Egemen İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Doç.Dr.Faik İlik
Konya Medicana Hastanesi

Prof. Dr. Levent İnan
SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Ceyla İrkeç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof.Dr.Elif Ilgaz Aydınlar
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tülay Kansu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Ömer Karadaş
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof.Dr. Hülya Karataş Kurşun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Necdet Karlı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Başak Karakurum
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşın Kısabay Ak 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Uzm.Dr.Belgin Mutluay
S.B.Ü Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Münife Neyal
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı,Gaziantep

Doç.Dr.Emel Oğuz Akarsu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Ruhsen Öcal
SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Dr.Öğr.Üy. Nevra Öksüz
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Eylem Özaydın Göksu
SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Taner Özbenli
Serbest Hekim – Medical Park Hastanesi, Samsun

Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Serbest Hekim – İmperial Hastanesi

Doç.Dr.Akçay Övünç Özön
Serbest Hekim, Ankara

Doç. Dr. Musa Öztürk
S.B.Ü Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği (Emekli)

Prof. Dr. Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üy.Burcu Polat
İstanbul Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Deniz Selçuki
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Macit Selekler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr.Nermin Tanık
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nebahat Taşdemir
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Nermin Tepe
Balikesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Zeynep Tuncer
Serbest Hekim

Prof.Dr Derya Uludüz
Serbest Hekim

Dr.Öğr Üy.Dr.Emel Ur Özçelik
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç Dr. Uğur Uygunoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Uzm. Dr. Nurgül Uzun
Antalya Medical Park Hastanesi

Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Gülnur Uzuner
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Serap Üçler
S.B.Ü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Işın Ünal Çevik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.Sibel Velioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Doğa Vurallı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Yaman
Serbest Hekim

Prof.Dr.Müge Yemişçi Özkan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)