Yürüme ve Denge Bozuklukları

Ana Sayfa

Moderatör:

Doç Dr Mehmet Karataş
Başkent Üniversitesi; Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji AD

Moderatör Yardımcısı:

Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Önceki Moderatörler:

Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu (2017-2022)
Prof. Dr. Yakup Sarıca

Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Münevver Çelik Gökyiğit
Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı
Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu

Üyeler:

Prof Dr. Ayşin Kısabay Ak
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hafsa Sultan Hastanesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Önder Akyürekli

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Arzu On
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Prof. Dr. Meral Kızıltan
İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  Nöroloji AD

Prof. Dr. Hilmi Uysal
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Sibel Özkaynak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Münevver Çelik Gökyiğit
SBÜ, Gaziosmanpaşa  EAH,  Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Mehmet Demirci
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Mehmet Beyazova
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Prof. Dr. Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Doç. Dr. Mehmet Karataş
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Okan Doğu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Güneş Yavuzer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Prof. Doç. Dr. Şebnem Bıçakcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Levent Sinan Bir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Nöroloji AD

Prof. Dr. Sibel Güler
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesine, Nöroloji AD

Doç .Dr. İlksen Çolpak Işıkay
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Hülya Ertaşoğlu Toydemir
SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Yaprak Seçil
Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Banu Özen Barut
SBÜ Lütfü Kırdar EAH, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Feray Güleç Uyaroğlu
SBÜ İzmir Tepecik EAH, Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Hülya Apaydın
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Prof. Dr. Sevda Erer Özbek
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Nöroloji AD

Doç. Öğ. Üyesi Mehmet Balal
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD