Yönetim Kurulu ve TND Ofis Yönetimi

Başkan
Prof. Dr. Murat Terzi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim Öztura

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Genel Sekreter
Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Sayman
Prof. Dr. İpek Midi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Üye
Prof. Dr.Saime Füsun Domaç

SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Nöroloji Kliniği

Üye
Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Üye
Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin

Başkent Üniversitesi Adana Uyg. ve Araşt. Merkezi Yüreğir Hastanesi Nöroloji Kliniği

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ OFİS YÖNETİMİ

Yönetici Sekreter
Nurgül Sayhan
Ofis Yöneticisi
Burcu Dedeoğlu