Nöroimmünoloji

Ana Sayfa

Moderatör
Prof. Dr. Aslı Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
  
Sekreter
Doç. Dr. Cihat Uzunköprü
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Kurucu Üyeler
Prof. Dr. Ayşe Altıntaş 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir 
İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Ceyla İrkeç 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Egemen İdiman 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Rana Karabudak 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Canan Yücesan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Üyeler (Soy isim sırasına göre listelenmiştir)
Prof. Dr. Aylin Akçalı 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Belgin Petek Balcı 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Yeşim Beckmann 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Levent Sinan Bir 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Cavit Boz 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Uzm. Dr. İlknur Aydın Cantürk 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Gökçen Gözübatık Çelik 
Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Bilge Piri Çınar 
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Eda Derle Çiftçi 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir 
İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Serkan Demir
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Prof. Dr. Şerif Demirkaya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Günnur Deniz 
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-İmmunoloji AD

Prof. Dr. Gülten Saruhan Direskeneli 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

Prof. Dr. Hacer Durmuş 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Hüsnü Efendi 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Özlem Ethemoğlu 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Gençer Genç 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Dicle Güç 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Temel Onkoloji AD

Prof. Dr. Haluk Gümüş
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Tuncay Gündüz 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Azize Esra Gürsoy 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Nihal Işık 
Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Egemen İdiman 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ceyla İrkeç 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Rana Karabudak 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Onur Keskin 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Ahmet Kasım Kılıç 
Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Emine Rabia Koç 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Emine Belgin Koçer 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Murat Kürtüncü 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD

Prof. Serkan Özakbaş 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Emin Özcan 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Uzm. Dr. Nazire Pınar Acar Özen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Musa Öztürk 
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Yeşim Parman 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Sabahattin Saip 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Aksel Siva 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Öğretim Üyesi Sedat Şen 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu 
Acıbadem Hastaneler Grubu Bursa Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Murat Terzi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Bedile İrem Tiftikçioğlu 
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Rıfat Erdem Toğrol 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Ufuk Emre Toprak 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Hayrettin Tumani 
Ulm University, School of Medicine, Department of Neurology

Prof. Dr. Aslı Tuncer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Ömer Faruk Turan 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Nilda Turgut 
Tekirdağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Melih Tütüncü 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Erdem Tüzün 
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinir Bilimi AD

Prof. Dr. Uğur Uygunoğlu 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Cihat Uzunköprü 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Aysun Ünal 
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Doç. Dr. Atay Vural 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Burçak Vural 
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD

Prof. Dr. Vildan Ayşe Yayla 
Bakirköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Gaye Erten Yurdagül 
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-İmmunoloji AD

Prof. Dr. Canan Yücesan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Prof. Dr. Nur Yüceyar 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD