Prof. Dr. Edip Aktin (2009)

Prof. Dr. Edip Aktin (1923 - 2019)

Prof. Dr. Edip AKTİN 1923 yılında İstanbul
 
Kabataş Erkek Lisesi 1941 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Leyli meccani) 1947 Frengi Savaş Tabipliği (Maraş ve Malatya)
 
Nöropsikiyatri Uzmanlığı 1957 Serebrovasküler hadiselerde kanın pıhtılaşma durumu
 
Üniversitede ilk hayvan laboratuvarını kurar
 
Nöroloji Doçenti 1960 Ateroskleroz patogenezinde lipolitik faktörün önemi Tavşanlarda yapılmış deneysel çalışmalar
 
Çapa Nöroloji Kliniği nin kuruluşu ile görevlendirilir (Prof. Dr. K. Tükel, Uzm. Dr. A. Baslo ve As. Dr. E. Oğul ile birlikte) 1962 Vanderbilt Üniversitesi Fizyoloji Laboratuvarı (Prof. Meng) Diyabet ve ateroskleroz gibi patolojik durumların lipoprotein lipaz enzimi üzerine etkileri
 
Nöroloji Profesörü 1966 Çalışmacı: National Hospital for Nervous diseases (Londra) 1968
 
1980: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroradyoloji Birimi kuruluşu 1999: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Edip Aktin İnme Ünitesi kuruluşu
 
Anabilim Dalı Başkanlığı Emeklilik