Uzm. Dr. Şenay Özbakır (2017)

Uzman Dr. Şenay Özbakır

14 Şubat 1946 yılında Kilis’te dünyaya geldi.
İlköğretimine Kilis Kemaliye İlkokulunda başlayıp, Gaziantep Kayacık İlkokulundabitirdi.
Ortaokul ve lise eğitimini Kilis Lisesinde tamamladı. En büyük ideali doktor olmaktı bu nedenle üniversite giriş sınavında tüm tercihleri sadece Tıp Fakültesi yönündeydi. 
1964 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi.
1970 yılında mezun oldu. Aynı yıl, fakültenin Nöroloji Kliniğine asistan olarak başladı.
18 Aralık 1974 yılında Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı oldu.
1975 yılında Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniğine başasistan olarak atandı.
1976 yılında 6 ay süre ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi EEG laboratuarında Prof.
Dr.Orhan Kalabay ile çalıştı. EEG çekme, okuma ve bir laboratuarı yönetme konusunda sertifika aldı. Döndükten sonra Numune hastanesinin EEG laboratuvarını aktif olarak çalıştırmaya başladı.
17 Nisan 1979 da Nöroloji kliniği Şef yardımcılığı sınavını kazandı.
1987 yılında yine sınavla Dışkapı SSK Hastanesi nöroloji klinik şefliğine atandı.
10 Temmuz 1996 yılında Dr.Sabahat Gürçay’ın emekli olması üzerine kendi kliniğine naklen şef olarak yeniden geldi. 
1997- 2000 yılları arasında acil ve polikliniklerden sorumlu başhekim yardımcılığı görevi yaptı.
Özellikle klinik nöroloji, serebrovasküler hastalıklar, EEG ve epilepsi üzerine çalıştı.
Dr.Şenay Özbakır’ın klinik arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiği  yurt içi ve yurt dışı çok sayıda bilimsel makalesi, ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 
Dr. Şenay Özbakır Türk Nöroloji Derneği üyesidir ve yapıcı görüşlerini daima Türk Nöroloji Derneği ile paylaşmakla kalmamış, çalışma arkadaşlarının bu yöndeki aktivitelerini her zaman desteklemiştir.
1987’den bugüne kadar 40 civarında uzman yetiştirmiştir. Bunların birçoğu halen, eğitim hastaneleri ve üniversite nöroloji kliniklerinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.