Nöromodülasyon

Arşiv

1. Nöromodülasyon Sempozyumu

1. Nöromodülasyon Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu tarafından 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde 2 gün sürecek 1. Nöromodülasyon Sempozyumu Online olarak düzenlenecektir.

Sempozyum da Nöroplastisite ve Nöromodülasyon ile ilgili olarak transkranial manyetik stimulasyon (TMS) ve transkranial elektriksel stimulasyon (TES) yöntemleri teorik ve pratik-teknik yönleri ile tartışılacaktır.  

Sözel ve poster sunumların kabul edileceği Sempozyum ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Saygılarımızla
Moderatör
Dr. Çağrı Mesut Temuçin


"Teori-Pratik yönleri ile Nöroplastisite-Nöromodülasyon" Kursu gerçekleştirildi

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu’nun 2.Nöromodülasyon Kursu 22 Şubat 2020 tarihinde tam gün olacak şekilde Ankara’da 47 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçtiğini düşündüğümüz "Teori-Pratik yönleri ile  Nöroplastisite-Nöromodülasyon" başlıklı Kursumuzda 9  Konuşmacı klinik uygulama ve tedavide transkranial manyetik stimulasyon (TMS) yöntemini, teorik ve pratik-teknik yönleri ile tartışmışlardı.

Pratik uygulama bölümünde ise TMS ile farklı kortikal uyarılabilirlik çalışmalarının ve repetetif TMS uygulamalarının TMS cihazı ile pratik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tüm konuşmacılara değerli katkıları dolayısı ile teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tüm katılımcılara Kurs boyunca eksilmeyen ilgileri, katkıları ve katılımları dolayısı ile teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sayfamızdan ve yakında açılacak olan WEB sayfamızdan iletişimin sürdürülmesinin, önerilerinin iletilmesinin değerli olacağını düşünmekteyiz.

2020 yılı içinde ve 2. Kursun devamı olarak planlanan 3.Kursta ise Nöroplastisite ve Nöromodülasyon yine pratik uygulamalar eşliğinde ve daha ileri yönleri ile tartışılacaktır.

3.Kursumuzda görüşmek dileği ile.

Moderatör

Dr. Çağrı Mesut Temuçin


Sayın Meslektaşlarımız,

Nöromodülasyon Çalışma Grubu, transkaniyal manyetik uyarım (“transcranial magnetic stimulation" : TMS), transkaniyal doğru akım uyarımı (“transcranial direct current stimulation” : TDCS) gibi non-invazif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen sinir sistemi nöromodülasyonu alanında, Nöroloji Derneğimiz bünyesinde 2014 yılında oluşturulmuştur.
Bu non-invazif yöntemler gerek fizyolojik süreçlerin gerek ise çok sayıda Nörolojik ve Psikiyatrik hastalıkla ilgili patofizyolojik süreçlerin anlaşılmasında ve tanısında kortikal ve spinal uyarılabilirlik çalışmalarında kullanılmalarının yanı sıra, giderek artan şekilde tedavi seçenekleri arasına girmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan bu uygulama alanı ilgili olarak Çalışma Grubumuz;
• ülkemizde konu ile ilgili çalışan farklı laboratuvarlar arasında bilgi ve deneyim aktarımını ve iletişim ağı oluşturulmasını,
• ulusal ve uluslararası işbirliklerinin sağlanmasını ve ortak projelerin geliştirilmesini,
• eğitim, toplantı ve kursların düzenlenmesini,
• kortikal ve spinal uyarılabilirlik fizyolojisi ve patofizyolojisi ile ilgili çalışan diğer disiplinler ile ilişki kurulmasını.
• konu ile ilgili Tıp Dünyası  ve kamuoyuna yönelik tanıtma ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
• bu alan ile ilgili sorunların Dernek yönetimi ile paylaşılmasını ve çözüm önerililerinin üretilmesini hedeflemektedir.
Çalışma Grubumuz etkinliklerini, bu hedeflerin bu alanda çalışan ve ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın katkıları ve katılımı ile gerçekleştirileceği düşüncesi ile planlamaktadır.