Nörorehabilitasyon

Katılım Koşulları ve İlkeleri

‘’NÖROREHABİLİTASYON  ÇALIŞMA  GRUBU’’

Nörolojik hastalıklar, kişide fiziksel, psikolojik, mental ve sosyal etkiler yaratan ve büyük oranda fonksiyonel kısıtlılıklara yol açarak yaşam kalitesini bozan kronik hastalıklardır.  Nörolojik hastalıklarda çoğu zaman rehabilitasyon ve bakım gerektiren ciddi özürlülük gelişebilmektedir.

Nörorehabilitasyonun, sinir sistemindeki hasarın iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlayan,  mevcut fonksiyonel problemleri  en aza indirecek tedavi yöntemlerini ya da kompanse edici yöntemleri kullanan çok boyutlu tıbbi bir süreçtir. Özellikle erken dönemde başlanan rehabilitasyon programlarında hastaların özürlülük oranlarının azaldığı bilinmektedir.

Amacı

Özürlülüğe neden olabilecek akut ve kronik nörolojik hastalıklarda morbiditeyi önlemeye yönelik gerekli önlemleri almak, hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve ilgili Rehabilitasyon Ünitelerine yönlendirmek, 

Akut nörolojik hastalıklarda engelliliğin mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla erken dönemde rehabilitasyon programlarının hastane içinde uygulanmaya başlanması ve akut dönem sonrası (stabilizasyon sağlandıktan sonra) ev programlarını oluşturarak, hastaların Rehabilitasyon Hastanelerinde aktif rehabilitasyon programlarından maksimum yarar sağlayabileceği konuma gelmelerini sağlamak ve erken dönem oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmeye yönelik programları hazırlamak ve önerilerde bulunmak,

Engelliliğe neden olabilecek kronik ve progresif nörolojik hastalıklarda erken evre koruyucu fizyoterapi ile  morbidite oranlarının  en alt seviyede tutulmasını  sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve bağımlılıklarını önlemeye yönelik tedbirler almak amacıyla Rehabilitasyon Üniteleri ile işbirliği yapmalarını sağlamak,

Bu konuda sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek ve materyalleri oluşturmak, seminerler, sempozyumlar, düzenlemek,

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik, bilinçlendirme çalışmaları (görsel, yazısal metinler, aile görüşmeleri v.d.) ve daha kaliteli yaşam için farkındalığın oluşmasını sağlamaktır.