Teletıp ÇG

Ana Sayfa

Moderatör
Tuncay Gündüz

Sekreter
Murat Mert Atmaca

Üyeler (soyadı sırasına göre)
Demet Özbabalık Adapınar
Demet İlhan Algın
Kadriye Alpay
Zeynep Özözen Ayaz
Yeşim Beckmann
Nazlı Gamze Bülbül
Sena Destan Bünül
Nilgün Çınar
Serkan Demir
Gülşen Demir
Bekir Enes Demiryürek
İpek Güngör Doğan
Hüsnü Efendi
Haluk Gümüş
Aslı Aksoy Gündoğdu
Esra Başar Gürsoy
Görkem Şirin İnan
Pervin Kutluay İşeri
Bedriye Karaman
Metin Kayaçağlayan
Elif Kocasoy Orhan
Tuğba Okluoğlu
Didem Öz
Şerefnur Öztürk
Bedia Samancı
Mine Sezgin
Sedat Şen
Semih Taşdelen
Murat Terzi
Gülgün Uncu
Cihat Uzunköprü
Görsev Yener
Nur Yüceyar