20. Türk Nöroloji Yeterlik Online Sınav Başvuruları Başladı

25.08.2023
 
 
59. Ulusal Nöroloji Kongre Merkezi Kaya Palazzo Otel Antalya'da, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü 9.00'da gerçekleşecek 20. Türk Nöroloji Yeterlik Sınavına katılmak isteyen adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.  Bu yıl gerçekleşecek sınav çevrimiçi ortamda, katılımcıların kendi bilgisayarları üzerinden gerçekleştirilecektir. 
Sınav için son başvuru tarihi 01.12.2023’dür. Gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Sınav formatı ile ilgili detaylı bilgi içeren bir demo video eşliğinde başvuran adaylara önceden iletilecektir.  Bilginize sunarız.
 
TND YETERLİK KURULU YÖNERGESİ (2022 Revizyonu)’na göre
 
12.3. Eğitimin Belgelendirilmesi ve yeterlik sınavına giriş hakkı:
Yetkili eğitim kurumlarında yasal nöroloji uzmanlık eğitim süresini tamamlayıp bunu belgelendirenler
Türk nöroloji yeterlik sınavına girebilir. Eğitimde geçen süre Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirlenen
süreyle eşit olmalıdır. Bunun yanı sıra Nöroloji uzmanlık öğrencisi (asistanı) eğitiminin son yılı içinde
aşağıda belirtilmiş belgeleri sınav komisyonuna başvuru esnasında sunarak yeterlik sınavına girme
talebinde bulunabilir.
12.3.1. Sınava girebilmek için gerekli belgeler:
12.3.1.1. Eğitim süresinin tamamlanmış olduğunu ve nöroloji uzmanı olarak Türkiye’de
çalışabileceğini gösterir belge (Sağlık bakanlığı),
12.3.1.2. Nöroloji asistan hekimleri onaylı asistan karnesi (minimum gerekli pratik işlemler listesi
ekli olarak) ve gerekli rotasyonların tamamlandığını gösteren belgeler,
12.3.2. Sunulan belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme
hakkı verilir.
 
Bu yönetmelik koşullarını yerine getiren adayların başvurusu kabul edilecektir. Asistanlardan ancak
uzmanlığının son yılında bulunanlar ve zorunlu rotasyonlarını tamamlayıp, minumum gerekli pratik
işlemleri yapanlar ve bunu belgeleyenler girecektir. Belgelerin başvuru süresi içinde dernek
sekreteryasına ([email protected]) gönderilmesi gerekmektedir.
 
Türk Nöroloji Derneği
Yeterlik Sınav Komisyonu