Türk Nöroloji Derneği E-bülten Sayı 1

5.06.2017
 

SGK BAŞKANLIĞINDA NÖROLOJİ ALANINDA SGK - SUT PROBLEMLERİNE YÖNELİK TOPLANTI

image Nöroloji alanında yaşanan SGK ve SUT uygulamaları ile ilgili problemleri değerlendirmek ve çözüm sağlamak üzere 28. Şubat 2017 tarihinde SGK Başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Üyelerimizden gelen talepler ve YK'nın saptadığı problemler aşağıdaki şekilde gözden geçirildi ve Sağlık Bakanlığından alınacak görüş sonrası Nisan ortalarında yapılacak SUT toplantısında kesinleştirileceği ifade edildi.

SUT Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Nöroloji Alanında Yer Alan Uygulamalarda Kısıtlamalar İle İlgili Olarak SGK İle Sürdürülen Süreç Hakkında

image Ülkemizde nöroloji uzmanı olarak çalışan hekimler nörolojik hastalıklar alanında ülkemizde en iyi şekilde koruma, tanı ve tedavisi hizmeti vermekte ve sahada çalışarak sağlık hizmeti yürüten, akademik ve araştırma alanında çalışan her basamaktan nöroloji uzmanları ile özverili bir hizmet yürütülmektedir.

İnme Günü

image İnmenin, doğru bir organizasyonla önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durum olduğuna değinen Prof.Dr. Şerefnur Öztürk, bu konuda farkındalığa dikkat çekti: Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur.

ÖNEMLİ VE ACİL: Türkiye Yoğun Bakım Süreçleri

image 27 Mart 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ve derneğimizin de davet edildiği "Yoğun Bakımın Yeniden Dizaynı" çalıştayına Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu ve Dr. Hadiye Şirin ve Dr. Ethem Murat Arsava Derneğimizi temsilen katılmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar ve bu kararlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na iletilen Türk Nöroloji Derneği'nin görüşünü ek'te bulabilirsiniz.

Türk Nöroloji Derneği Nöromusküler Hastalıklar Çalışma Grubu ve ALS-MNH Derneği'nin önerileri ile hazırlanan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na iletilen "ALS Yönetiminde İyileştirilmesi Gereken Hususlar"

image Türk Nöroloji Derneği Nöromusküler Hastalıklar Çalışma Grubu ve ALS-MNH Derneği'nin önerileri ile hazırlanan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na iletilen "ALS Yönetiminde İyileştirilmesi Gereken Hususlar" dosyasını aşağıda bilgilerinize sunarız.

ALANIMIZDA ACİL ÖNEM TAŞIYAN VE TEMİNİNDE ZORLUK ÇEKİLEN İLAÇLAR

image Alanımızda sahada çalışan nöroloji uzmanlarımızdan aldığımız bilgilere göre acil olarak kullanılması gereken yoğun bakım ilaçlarımızdan aşağıdaki İV kullanımda olan ilaçlara ulaşılamamaktadır. Hayati tedavi değeri olan bu ilaçların (aşağıdaki ilaçların hepsi rutin kullanımda olan ruhsatlı ilaçlardır, ancak, eczaneler depolardan ilaçların gönderilmediğini ifade etmektedir) hastalarımıza en kısa zamanda temini konusunda gereğinin yapılması talebi SB. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

Yoğun Bakım Tebliği ve Alınan Kararlar

image Bu toplantıda Nöroloji yoğun bakımların statüsü ve yoğun bakım yan dalına devam edebilen altı ana daldan biri olan Nöroloji ana dalının konumu da değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler "Nöroloji ile yoğun bakım ilişkisini Dernek temsilcileri ve istişare komisyonu üyeleri bir rapor hazırlayarak" değerlendirecek ve "Raporda nörolojinin kendi disiplini içinde yoğun bakım ile alakalı bir düzenleme ihtiyacı ve bu konuda bir metot önerisi de bulunacak" diye sonuca bağlanmıştır.
     

www.noroloji.org.tr

 
Türk Nöroloji Derneği 
Kızılırmak Mah. 1446 Cad. No: 12 / 7 (Alternatif Plaza) Çukurambar / ANKARA
Tel: +90 312 435 59 92 - 287 22 40-47 Faks: +90 312 431 60 90