Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

25.02.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Özgeçmişinde hipertansiyon ve DM bulunan 82 yaşındaki kadın hasta ani gelişen sağ tarafı görememe yakınması ile başvuruyor. Nörolojik muayenesinde sağ homonim hemianopsi dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Hasta ertesi gün değerlendirildiğinde sağ görme alanında bazıları 1 dakikadan az, bazıları 30 dakikadan uzun süren, ataklar halinde gelen, basit geometrik şekiller belirdiğini, ardından aynı alanda her seferinde değişen, garip şekilde hareket eden insan yüz ve gövdeleri gördüğünü belirtiyor. Eşlik eden başka bir yakınması yok. Psikiyatrik değerlendirmesi ve EEG tetkiki normal sınırlarda saptanan hastanın en olası tanısı nedir?Seçenekler:
  1. Akut konfüzyonel durum [2 Oy]
  2. Pedinküler halüsinozis [40 Oy]
  3. Epileptik nöbet [7 Oy]
  4. Charles-Bonnet sendromu [42 Oy]
  5. Anton sendromu [13 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap D şıkkıdır. Charles Bonnet sendromu (CBS) görme keskinliği veya görme alanı kaybı olan hastalarda ortaya çıkan görsel halüsinasyonlarını ifade eder. Gözden görme korteksine kadar, görme yolunun herhangi bir kısmını etkileyen hastalıklar (maküler dejenerasyon, glokom, diyabetik retinopati, inme, vb.) CBS’ye sebep olabilir. Her yaşta görülebilmekle birlikte, 70-85 yaş grubunda sıklığı fazladır. Görsel halüsinasyonlar basit veya kompleks olabilir, kısa sürebileceği gibi, gün boyunca devam edebilir. Epileptik nöbetlerden önemli farkı, genellikle sterotipik olmamalarıdır. Görsel halüsinasyonlar dışında başka bir halüsinasyon beklenmez.
Pedinküler halüsinozis, CBS’ye benzer özellikler gösterir. Kompleks görsel halüsinasyonlar, mezensafalon ve / veya talamus lezyonlarından tipik olarak birkaç gün sonra ortaya çıkar. Bu hastlarda CBS’den farklı olarak taktil veya işitsel halüsinasyonlar görülebilir.
 
Kaynaklar:
1. Neurology: Clinical Practice 2018;8:1-3
 
2. Optom Vis Sci. 2016;93(12):1466–1478