Medimagazin / SUT değişiklikleri nöroloji uzmanlarını isyan ettirdi: Bir çok hasta zor durumda kalacak

5.09.2019

İlgili haberin linki: https://www.medimagazin.com.tr/hekim/meslek-org/tr-sut-degisiklikleri-noroloji-uzmanlarini-isyan-ettirdi-bir-cok-hasta-zor-durumda-kalacak-2-14-82995.html

 

ANKARA-Sağlık Uygulama Tebliğindeki nöroloji branşıyla ilgili değişiklikleri Medimagazin’e değerlendiren Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, yapılan değişikliklerin hayal kırıklığı yarattığını belirtirken bir çok hastanın zor durumda kalacağını ve hasta-hekim ilişkisinin bozulacağına dikkat çekti.

Konuyla ilgi maddeleri de sıralayan Prof.Dr.Öztürk şunları ifade etti:

Madde 16. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanların nöroloji uzmanlarınca da reçete edilebileceği, ancak altı aydan uzun tedavi gerektiren durumlarda psikiyatri uzmanlarınca raporlanması gerektiği aksi halde kurumca ilaç bedellerinin ödenmeyeceği yer almaktadır.

Aynı Maddenin 2. Fıkrasında ise Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Ketiapin …içeren ürünlerin psikiyatri uzmanı tarafından reçete edilmesi durumunda bedellerinin kurumca karşılanacağı belirtilmiştir.

Madde 36 ve 37’de ise pregabalin yanı sıra gabapentinin de yalnızca üçüncü basamakta raporlanması durumunda reçete edilebileceği belirtilmektedir.

Nöroloji uzmanlarının sağlık hizmetlerinin en önemli kısmını kronik seyirli, hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini oldukça kötü yönde etkileyen, tanı, tedavi ve takibi gerçekten hem hekim hem hasta ve hasta yakınları için büyük çaba ve özveri gerektiren nörolojik hastalıklardan oluşur. Bu hastalıkları çağdaş tıbbi gelişmeler ve bütün dünyada uygulanan tedavi rehberleri, uzmanlık derneklerinin hazırlamış olduğu ulusal kılavuzlar ve çalışmaların göstermiş olduğu şekilde tedavi ederler.

Nöroloji uzmanları uzmanlık eğitimi süresince izleyecekleri hastaların primer hastalıkla birlikte ortaya çıkacak, diğer eşlik eden bozukluklarını da dejeneratif hastalıklarla birlikte ortaya çıkan depresyon, psikoz, gibi psikiyatrik bozuklukları, başağrılarında ortaya çıkan, bazen etiyolojiyi oluşturan depresyon, anksiyete gibi durumları, uyku bozukluları vb durumları da tanıyacak ve tedavi edecek şekilde bir müfredat ve rotasyon eğitimleri ile yetişirler. Bu eğitimler mesleklerini uyguladıkları sürece sürekli tıp eğitimi olarak da devam eder. Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarımız sadece üçüncü basamak hekimler ve onların hastaları için üretilmemiştir. Bu tedavi olanağına bütün hastalarımız layıktır ve hak eder, bu hastalığı da tedavisini de çok iyi bilen bütün nöroloji uzmanları da tedavi etme hakkından mahrum bırakılmamalıdır.

Hal bu iken; hem bilim, hem etik yaklaşım, hem ülke ekonomisi (bu akılcı tedavi yaklaşımları aslında sağlık ekonomisini de ülke ekonomisini de korur.) nöroloji uzmanlarından tedavi kullanmakta zorunlu oldukları ilaçları yazmamalarını istemek (kurumca bedelinin ödenmemesi bu anlama gelir), sağlık hizmetinin ücretsiz olduğu ülkemizde reçete bedelinin hastadan talep edilmesini doğuracaktır ki bu da hasta- hekim, hasta –eczacı, hasta –sosyal güvenlik ilişkisini kesinlikle bozacaktır.

Daha dün tedavisi için reçetelediğim ilaçları bugün yazamayacak olmamı hastalarıma da, hekimlik onuruma da, zaten yeterince hasta yoğunluğu olan birlikte çalıştığım yakın branş meslektaşlarıma da, muayene ve tedavi olmak için bütün enerji ve çabasını nöroloji uzmanına gelmek için harcamış hastama da hasta sahibime de açıklayamam.  (Bir demans hastasının nasıl doktora getirilebildiğini, beş dakika sonra nasıl huzursuz ve ajite olduğunu, bu hastaya bir de şu klinikten randevu alacaksınız, kullanmakta olduğunuz bu ilaç da orada yazılacak demenin zorluğunu herkes gözünün önüne getirebilir.)

Bizler nöroloji uzmanları olarak, bilimin bize gösterdiği şekilde hastalarımız tedavi etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, hastaya gereken tedaviyi eğitimimizin, hekim yeminimizin gereği olarak yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bilimin gerektirdiği ve toplum yararına olacak olan, SUT değişikliklerinin hızla düzeltilerek yaşanan mahrumiyetin çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığımız ve SGK Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşmelerimiz sürecektir.

Daha önce de iletilmiş olan görüş ve önerilerimiz doğrultusunda acil düzenleme bekliyoruz.

Tekrar vurgulamalıyız ki; Yukarıda yer alan ve mesleki uygulamalarımızı aksatacağı belli, birçok hastamızı zor durumda bırakacak, hasta hekim ilişkisini tehdit eden, aynı uzmanlık eğitiminden geçen meslektaşlarımızın meslek uygulamalarını çalıştıkları kurumlara göre sınıflayan, tüm bu açılardan ciddi risk yaratan bu düzenlemenin en kısa sürede düzeltilmesi gerekiyor. Yurt sathında büyük özveri ile hizmet vermekte olan nöroloji uzmanı meslektaşlarımızın ve hastalarımızın bu düzenleme ile katlanan mağduriyetini acilen giderecek ek maddelerin derhal getirilmesi için her yönden çalışmalarımızı sürdürürken, endikasyon koyduğumuz her hasta ve her durumda çağdaş tedavi prensiplerinden ödün vermeden reçete etmeyi sürdürmeye devam edeceğiz.