NÖROLOJİ YETERLİK KURULU

YÜRÜTME KURULU

Asil üyeler
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy (Başkan)
Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
Prof. Dr. Levent Güngör
Prof. Dr. Sibel Velioğlu
Prof. Dr. İpek Midi
Prof. Dr. Necdet Karlı
Prof. Dr. Taşkın Duman
Prof. Dr. Özden Şener
Prof. Dr. Murat Terzi (TND temsilcisi)

Yedek üyeler
Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu
Prof. Dr. Aslı Tuncer
Prof. Dr. Hesna Bektaş
Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan
Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu
Prof. Dr. Serpil Demirci

EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME (AKREDİTASYON) KOMİSYONU

Prof. Dr. Filiz Koç (Başkan)
Prof. Dr. Hadiye Şirin
Prof. Dr. Betül Baykan
Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç
Prof. Dr. Hakan Kaleağası
Prof. Dr. Işın Ünal Çevik
Prof. Dr. Serap Üçler
Prof. Dr. Dilek İnce Günal
Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu

EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Vildan Yayla (Başkan)
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak
Prof. Dr. Ethem Murat Arsava
Prof. Dr. Murat Kürtüncü
Prof. Dr. Mehmet Güney Şenol

ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SINAV) KOMİSYONU

Prof. Dr. Hatice Mavioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan
Prof. Dr. Bülent Cengiz
Prof. Dr. Figen Tokuçoğlu
Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Prof. Dr. Semiha Gülsüm Kurt
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Prof. Dr. Özgül Ekmekçi
Prof. Dr. Bijen Nazlıel
Prof. Dr. Figen Gökçay

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM (STE/SMG) KOMİSYONU

Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı (Başkan)
Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu
Prof. Dr. Canan Togay Işıkay