TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YETERLİK (BOARD) KURULU

Türk Nöroloji Derneği ilk Yeterlik (Board) Kurulu 9 nisan 2004’de Ankara'da yapılan Genel Kurul Toplantısı sırasında seçimle oluşturulmuştu. Uzmanlık derneklerinin yeterlik (Board) kurulları TTB- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) altında; uzmanlık eğitimi kalitesini yükseltmek, eğitim kurumları ve programları arasında standardizasyon sağlamak, sürekli tıp eğitimini sağlamak ve desteklemek ve yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve gerçekleştirmek gibi çok önemli görevler ve fonksiyonlar üstlenmektedir. Nöroloji Uzmanlık eğitimi için önemli gelişmeler sağlaması beklenen Yeterlik Kurulları Board Yönergesine uygun olarak;

  • Board Yürütme Kurulu
  • Board Sınav Komisyonu
  • Board Denetleme Kurulu
  • Board Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
  • Board Eğitim Üst Kurulundan oluşmaktadır.

Oluşturulan Board Kurulumuzun Kurul ve Komisyonları, Yönergesi ile TTB- UDKK’e bildirilmiş ve kabul görmüştir. Derneğimiz Board Kurulunu oluşturan ilk 33 Uzmanlık Derneğinden biri olarak 9 mayıs 2004 de TTB-UDKK nın alt kuruluşu olarak işlev görecek ve yeterlilik kurullarının işlev ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) kurucu üyeleri arasında yerini almıştır. Tıp Uzmanlık Eğitimi için bir dönüm noktası olarak kabul edileceği öngörülen bu katılımın sağlanabilmiş olmasından dolayı, Board Kurulu oluşturulmasında destek olan Türk Nöroloji Camiası ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Kuruluş tarihinden beri, board kurulumuz alt komisyonlarını toplamakta ve komisyonları yönergeye uygun görev ve fonksiyonları için planlanan çalışma programlarını sürdürmektedirler.

Türk Nöroloji Derneği Board Kurulu 30 Kasım 2011’de 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle aktivitelerin devamını sağlamak ve yeni vizyonlar oluşturmak amacıyla kısmen yenilenmiştir. Aşağıda yer alan, yeni Nöroloji Board Kurulu ve Komisyonları da hem ulusal hem uluslararası platformda tıpta uzmanlık eğitimi alanında çabalarını sürdürecek ve elde etmiş olduğu başarıları daha da ileri götürmeyi hedefleyecektir.

Türk Nöroloji Yeterlik (Board) Kurulunun kurulmasında destek olarak, Türk Nöroloji Derneğinin diğer Uzmanlık Dernekleri arasında ve çalışmaları ile uluslararası platformda da önemli bir yer almasını sağlayan değerli üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyor, birlikte attığımız bu önemli adımın Türk Nörolojisini daha da ileriye götürmesini diliyorum.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Board Başkanı


TÜRK NÖROLOJİ YETERLİK (BOARD KURULU)

BAŞKAN: Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER

BOARD YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Nilgün ARAÇ

Prof. Dr. Taşkın DUMAN

Prof. Dr. Sevim ERDEM ÖZDAMAR

Doç. Dr. Muhteşem GEDİZLİOĞLU

Prof. Dr. Zeki GÖKÇİL

Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER

Prof. Dr. Zuhal YAPICI

Dr. Yaşar ZORLU

BOARD DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşe ALTINTAŞ

Prof. Dr. Filiz KOÇ

BOARD EĞİTİM KURUMLARI ve PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

BAŞKAN: Prof. Dr. Tülay KANSU

Prof. Dr. Levent İNAN

Prof. Dr. Kürşad KUTLUK

Prof. Dr. Mehmet ÖZMENOĞLU

Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Prof. Dr. Yakup SARICA

Prof. Dr. Piraye OFLAZER

Prof. Dr. Aksel SİVA

Prof. Dr. Önder US

BOARD SINAV KOMİSYONU

BAŞKAN: Prof. Dr. Betül BAYKAN 

Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar

Prof. Dr. Füsun Ferda ERDOĞAN 

Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Prof. Dr. Hatice MAVİOĞLU

Prof. Dr. İbrahim ÖZTURA 

Doç. Dr. Aysun SOYSAL 

Prof. Dr. İrsel TEZER FİLİK

Doç. Dr. Figen TOKUÇOĞLU

Prof. Dr. Derya ULUDÜZ

Doç. Dr. Vildan YAYLA


Copyright © 2019 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale