TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YETERLİK (BOARD) KURULU

Türk Nöroloji Derneği ilk Yeterlik (Board) Kurulu 9 nisan 2004’de Ankara'da yapılan Genel Kurul Toplantısı sırasında seçimle oluşturulmuştu. Uzmanlık derneklerinin yeterlik (Board) kurulları TTB- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) altında; uzmanlık eğitimi kalitesini yükseltmek, eğitim kurumları ve programları arasında standardizasyon sağlamak, sürekli tıp eğitimini sağlamak ve desteklemek ve yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve gerçekleştirmek gibi çok önemli görevler ve fonksiyonlar üstlenmektedir. Nöroloji Uzmanlık eğitimi için önemli gelişmeler sağlaması beklenen Yeterlik Kurulları Board Yönergesine uygun olarak;

  • Board Yürütme Kurulu
  • Board Sınav Komisyonu
  • Board Denetleme Kurulu
  • Board Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
  • Board Eğitim Üst Kurulundan oluşmaktadır.

Oluşturulan Board Kurulumuzun Kurul ve Komisyonları, Yönergesi ile TTB- UDKK’e bildirilmiş ve kabul görmüştir. Derneğimiz Board Kurulunu oluşturan ilk 33 Uzmanlık Derneğinden biri olarak 9 mayıs 2004 de TTB-UDKK nın alt kuruluşu olarak işlev görecek ve yeterlilik kurullarının işlev ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) kurucu üyeleri arasında yerini almıştır. Tıp Uzmanlık Eğitimi için bir dönüm noktası olarak kabul edileceği öngörülen bu katılımın sağlanabilmiş olmasından dolayı, Board Kurulu oluşturulmasında destek olan Türk Nöroloji Camiası ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Kuruluş tarihinden beri, board kurulumuz alt komisyonlarını toplamakta ve komisyonları yönergeye uygun görev ve fonksiyonları için planlanan çalışma programlarını sürdürmektedirler.

Türk Nöroloji Derneği Board Kurulu 30 Kasım 2011’de 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle aktivitelerin devamını sağlamak ve yeni vizyonlar oluşturmak amacıyla kısmen yenilenmiştir. Aşağıda yer alan, yeni Nöroloji Board Kurulu ve Komisyonları da hem ulusal hem uluslararası platformda tıpta uzmanlık eğitimi alanında çabalarını sürdürecek ve elde etmiş olduğu başarıları daha da ileri götürmeyi hedefleyecektir.

Türk Nöroloji Yeterlik (Board) Kurulunun kurulmasında destek olarak, Türk Nöroloji Derneğinin diğer Uzmanlık Dernekleri arasında ve çalışmaları ile uluslararası platformda da önemli bir yer almasını sağlayan değerli üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyor, birlikte attığımız bu önemli adımın Türk Nörolojisini daha da ileriye götürmesini diliyorum.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Board Başkanı


TÜRK NÖROLOJİ YETERLİK (BOARD) KURULU 2019

BAŞKAN: Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER       

                                                                 

BOARD YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Neşe ÇELEBİSOY (Başkan)

Prof. Dr. Taşkın DUMAN   

Doç. Dr. Muhteşem GEDİZLİOĞLU                 

Prof. Dr. Zeki GÖKÇİL

Prof. Dr. Sevim ERDEM ÖZDAMAR                                              

Prof. Dr. Zuhal YAPICI

Prof. Dr. Ufuk ALUÇLU

Prof. Dr. Sabahattin SAİP

Prof. Dr. Hilmi UYSAL

 

BOARD DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşe ALTINTAŞ    

Prof. Dr. Raif ÇAKMUR

Prof. Dr. Birsen İNCE         

Prof. Dr. Ayşe SAĞDUYU KOCAMAN

 

BOARD EĞİTİM KURUMLARI ve PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK (Başkan)

Prof. Dr. Aksel SİVA

Prof. Dr. Levent İNAN

Prof. Dr. Betül BAYKAN

Doç. Dr. Füsun MAYDA DOMAÇ

Doç. Dr. Ufuk EMRE

Prof. Dr. Dilek İNCE GÜNAL

Prof. Dr. Candan GÜRSES

Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY

Prof. Dr. Tülay KURT İNCESU

Prof. Dr. Filiz KOÇ

Doç. Dr. Sevda ERER ÖZBEK

Prof. Dr. Hadiye ŞİRİN

Doç. Dr. Serap ÜÇLER

Prof. Dr. Vildan YAYLA

 

BOARD SINAV KOMİSYONU           

Prof. Dr. Hatice MAVİOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. İbrahim ÖZTURA

Prof. Dr. Füsun Ferda ERDOĞAN

Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Doç. Dr. Figen TOKUÇOĞLU

Prof. Dr. Derya ULUDÜZ    

Prof. Dr. Meltem DEMİRKIRAN

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ

Prof. Dr. Semiha Gülsüm KURT

Doç. Dr. Abdurrahman NEYAL

Prof. Dr. Esen SAKA TOPÇUOĞLU

Prof. Dr. Gülsen BABACAN YILDIZ

 

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale