Nörorehabilitasyon

 

Pandemi Günlerinde Nörorehabilitasyonun Evde Devamlılığının Sağlanması 

Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı

 

NÖROREHABİLİTASYON  ÇALIŞMA  GRUBU  
MODERATÖR ,
Prof. Dr.  Taşkın Duman  
   
ÜYELER  
Prof. Dr.  Şerefnur  Öztürk Üye
Prof. Dr. Bijen Nazlıel Üye
Prof. Dr. Sabahattin Saip Üye
Prof. Dr. Şükrü Torun Üye
Prof. Dr. Ömer Karadaş Üye
Prof. Dr. Derya Uğurlu Uludüz Üye
Prof. Dr. Aylin Akçalı Üye
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu Üye
Prof. Dr. Yusuf Tamam Üye
Prof. Dr. Güneş Kızıltan Üye
Prof. Dr. Ceyla İrkeç Üye
Prof. Dr. Coşkun Özdemir Üye
Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu Üye
Doç. Dr. Füsun Mayda Domaç Üye
Doç.Dr.Sibel Gazioglu Üye
Doç. Dr. Fatma Betül Özdilek Üye
Doç. Dr. Şevki Şahin Üye
Doç. Dr.  Yeşim  Karadağ Üye
Doç. Dr. Nermin Tanık Üye
Doç. Dr. Adile Özkan Üye
Uzm. Dr.  Elif  Ünal Üye
Uzm. Dr. Tuba Uyar Üye
Uzm. Dr. Büşra Arıca Polat Üye
Uzm. Dr. H. Zeynep Batur Çağlayan Üye
Uzm. Dr. Pınar Gelener Üye
Uzm. Dr. Semra Ö. Mungan Üye
Uzm. Dr.  Esra  Eruyar Üye
Uzm. Dr. Berna Alkan Üye
Uzm. Dr. Ayşe Bilgin Üye
Uzm. Dr. Aysel Gürsoy Üye
Doç. Dr. Hakan Levent GÜL Üye
Uzm. Dr. Mehmet Eryılmaz Üye
Uzm. Dr. Mesrure Köseoğlu Üye
Uzm. Dr. Bahar Erbaş Üye
Uzm. Dr. Günseli Ekinci Sezer Üye
Prof. Dr. Hande Türker Üye
Doç. Dr. Dilcan Kotan Üye
Uzm. Dr. Buse Çağla ARI Üye
Uzm. Dr. Samiye Uysal Üye
Uzm. Dr. Mustafa Ceylan Üye
Doç. Dr. Vildan Altunayoğlu Çakmak Üye
Uzm. Dr. Özge Yağcıoğlu Yassa Üye
Uzm. Dr. Mehmet DEMİR Üye
Doç. Dr. Özlem Ethemoğlu Üye
Prof. Dr. Nilgün ÇINAR Üye
   
KATILIMCI ÜYELER  
Prof. Dr. Fatma Mutluay Katılımcı Üye
Prof. Dr. Vildan Ayşe Yayla Katılımcı Üye
Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz Katılımcı Üye
Doç. Dr. Ela Tarakçı Katılımcı Üye
Y. Doç. Dr.  Semra Oğuz Katılımcı Üye
Doç. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu Katılımcı Üye
Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli Katılımcı Üye
Y. Doç. Dr.  Yonca Zenginler Katılımcı Üye 
Y. Doç. Dr. Derya Durusu Emek Savaş Katılımcı Üye
Uzm. Fzy. Dr. Özden Erkan Oğul Katılımcı Üye 
Prof. Fzy. Dr. Kadriye Armutlu Katılımcı Üye 
Uzm. Fizyoterapist İbrahim KAYTAN Katılımcı Üye
Uzm. Fizyoterapist Nuray Girgin Katılımcı Üye
Uzm. Fizyoterapist Nilay Yürekdeler Şahin Katılımcı Üye

 

TÜRK  NÖROLOJİ  DERNEĞİ

 

‘’NÖROREHABİLİTASYON  ÇALIŞMA  GRUBU’’

 

Nörolojik hastalıklar, kişide fiziksel, psikolojik, mental ve sosyal etkiler yaratan ve büyük oranda fonksiyonel kısıtlılıklara yol açarak yaşam kalitesini bozan kronik hastalıklardır.  Nörolojik hastalıklarda çoğu zaman rehabilitasyon ve bakım gerektiren ciddi özürlülük gelişebilmektedir.

 

Nörorehabilitasyonun, sinir sistemindeki hasarın iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlayan,  mevcut fonksiyonel problemleri  en aza indirecek tedavi yöntemlerini ya da kompanse edici yöntemleri kullanan çok boyutlu tıbbi bir süreçtir. Özellikle erken dönemde başlanan rehabilitasyon programlarında hastaların özürlülük oranlarının azaldığı bilinmektedir.

 

Amacı

Özürlülüğe neden olabilecek akut ve kronik nörolojik hastalıklarda morbiditeyi önlemeye yönelik gerekli önlemleri almak, hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve ilgili Rehabilitasyon Ünitelerine yönlendirmek, 

Akut nörolojik hastalıklarda engelliliğin mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla erken dönemde rehabilitasyon programlarının hastane içinde uygulanmaya başlanması ve akut dönem sonrası (stabilizasyon sağlandıktan sonra) ev programlarını oluşturarak, hastaların Rehabilitasyon Hastanelerinde aktif rehabilitasyon programlarından maksimum yarar sağlayabileceği konuma gelmelerini sağlamak ve erken dönem oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmeye yönelik programları hazırlamak ve önerilerde bulunmak,

 

Engelliliğe neden olabilecek kronik ve progresif nörolojik hastalıklarda erken evre koruyucu fizyoterapi ile  morbidite oranlarının  en alt seviyede tutulmasını  sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve bağımlılıklarını önlemeye yönelik tedbirler almak amacıyla Rehabilitasyon Üniteleri ile işbirliği yapmalarını sağlamak,

Bu konuda sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek ve materyalleri oluşturmak, seminerler, sempozyumlar, düzenlemek,

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik, bilinçlendirme çalışmaları (görsel, yazısal metinler, aile görüşmeleri v.d.) ve daha kaliteli yaşam için farkındalığın oluşmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale