​Nöroloji Hemşireliği

Türkiye Nörolojisi hasta bakımındaki başarı hikayelerini paylaşmak istiyor...

Türkiye Nörolojisi hasta bakımındaki başarı hikayelerini paylaşmak istiyor. Bu amaçla bize güzel yaşama döndüğünüz hastalarınızı yazın, hem çıkaracağımız kitapta hem de nöroloji kongresinde paylaşalım. Başvuru şart ve yöntemi için eke bakınız.


Prof. Dr. Zehra Durna ve Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu

 

Nöroloji Hemşireliği Derneği web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu

Nörolojik hastalıklar yarattıkları yetiyitimi/bağımlılık nedeniyle hemşirelik bakımının çok önemli olduğu hastalıkların başında gelmektedir. Nörolojik hastalıkların tedavi/ bakım organizasyonunun tüm aşamalarında birlikte çalışan sağlık ekibinin, gerçek anlamda multidisipliner olabilmesi ve aynı dili konuşabilmesi açısından aynı platformda eğitsel ve akademik ortaklık içinde birlikte çalışmaları kaçınılmazdır. Ulusal düzeyde nörolojik hastalıkların tedavi ve bakımının organizasyonunu sağlamayı amaçlayan bu çalışma grubu TND bünyesinde,  hekim boyutu ve hemşire boyutu işbirliği içinde aktivitelerini sürdürecektir.

 

 

Nöroloji Hemşireliği Çalışma Grubu

·                          Çalışma grubunun amacı, Nöroloji Hemşireliği Derneği ile Türk Nöroloji Derneği arasında eğitim ve bilimsel işbirliği sağlamaktır.

·                          Çalışma Grubu Dernek başkanları ile Türk Nöroloji Derneği’nin belirlediği 2, Nöroloji Hemşireliği Derneği’nin belirlediği 1 olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur (Prof.Dr.Şerefnur Öztürk, Prof.Dr.Zehra Durna, Prof.Dr.Mehmet Akif Topçuoğlu, Prof.Dr.Sevim Erdem, Yard.Doç.Dr.Zeliha Tülek).

·                          Grup 3 yıl görev yapar.

Çalışma Grubu’nun planladığı faaliyetler:

·                          Nöroloji hemşireliği temel ilke ve uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması (örn; Türk Nöroloji Dergisi’ne Nöroloji Hemşireliği Derneği’ni tanıtan bir yazı yazılması, hekim-hemşire ortak panel /tartışma oturumları düzenlenmesi ve “ekip” kavramının vurgulanması vb)

·                          Ulusal Nöroloji Kongreleri ile eşzamanlı yapılan Hemşirelik Kursu’nun “Nöroloji Hemşireliği Kongresi”ne dönüştürülmesi

·                          Nöroloji Hemşireliği Derneği ile kongre programının bilimsel içeriğinin hazırlanarak önerilmesi

·                          Nöroloji Hemşireliği Derneği web sayfasına Ulusal Nöroloji Kongresi linkinin konması

·                          Kongreye gönderilen bildiri özetlerinin değerlendirilmesi

.        TND tarafından düzenlenen nöroloji alt disiplinleri toplantılarına akademik destek verilmesi ve çalışma gruplarının düzenlediği bu toplantılara akademisyen hemşire katılımınında sağlanması

·                          Nöroloji Hemşireliği Kursu ve İnme Hemşireliği Kursu’nun standart bir teorik ve pratik temeli aktaracak yapıya kavuşturularak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanacak bir “sertifika programı”na dönüştürülmesi     

·                          Batı ülkelerindeki inme hemşireliği ile ilgili organizasyonel uygulamaların araştırılıp Sağlık Bakanlığı’na Türkiye ile ilgili bir model önerilmesi

·                          Nöroloji hastalarının hemşirelik bakımına ilişkin kılavuz hazırlanması

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale