Resmi Yazışmalar

Konu : Nöroloji Uzman ve Asistan Eksiği (25 Ocak 2012)
Kime : T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cevap : Bekleniyor


Konu : Meslek içi Eğitim (25 Ocak 2012)
Kime : T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cevap : Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız5 Kasım 2012 tarihinde gelen cevap.


Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Değisiklik (25 Ocak 2012)
Kime : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cevap : Bekleniyor


Konu : Yan Dal Uzm. Basvurusu (11 Ocak 2012)
Kime : T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU BASKANLIĞINA
Cevap : Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.
19 Mart 2012 tarihinde gelen 2. cevap. İndirmek için lütfen tıklayınız.


Konu : Fransa'nın Lyon şehrinde yapılacak olan 28. European Committee for Research and Treatment in Multiple Sclerosis Kongresi'ne katılım. (20 Şubat 2012)
Kime : Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Cevap : Bekleniyor.


Konu : Multipl Skleroz hastalığında yürüme bozukluğu nedeniyle FDA ve EMA tarafından onaylı olan ve 2011 Mart ayından itibaren bakanlık onayı alarak Türk Eczacılar Birliği tarafından getirilmekte olan Dalfampiridine etken maddeli Ampyra isimli ilaç Multipl Skleroz'da ilaç katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer almaması (18 Ocak 2012)
Kime : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
Cevap : Bekleniyor.


Konu : Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) 08.03.2012 tarihli ve 2012.02.17 sayılı yazısında, 6 Şubat 2012 tarihli SGK Hizmet Alım Sözleşmesine karşı çalışmalarda derneğimizle iş birliği ve bilgi paylaşımı içerisinde ilerlemeyi talep ettikleri bildirilmektedir... (19 Mart 2012)
Kime : Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı
Cevap : Bekleniyor.


Konu : Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönergesi Taslağı hakkında görüş ve önerilerimizin sunulması hk. (20 Mart 2012)
Kime : T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
Cevap : Bekleniyor


Konu : Yan Dal Sınav (17 Nisan 2012)
Kime : SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIPTA UZMANLIK KURULU BAŞKANLIĞINA
Cevap : Bekleniyor


Konu : Yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı hk. (29 Mayıs 2012)
Kime : SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Cevap : Bekleniyor


Konu : Yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı hk. (29 Mayıs 2012)
Kime : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU EĞİTİM-ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Cevap : Bekleniyor


Konu: Çocuk Nörolojisi Görevlendirme DosyaDosya


Konu : Alzheimer hastalığının ‘iğne’ tedavisi (15 Ekim 2012)
Kime : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cevap : Bekleniyor


Konu : Girişimsel Nöroloji (07 Ocak 2013)
Kime : Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına
Cevap : Bekleniyor


Konu : Vasküler Nöroloji Yan Dalı Açılması (07 Aralık 2013)
Kime : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cevap : Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.


Konu : Prospektüs değişiklik talebi (9 Haziran 2014)
Kime : T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Eczacılık Dairesi Başkanlığına
Cevap : Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.


Konu :İmuran Film Kaplı Tablet Üretimi (3 Temmuz 2014)
Kime : T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Eczacılık Dairesi Başkanlığına
Cevap: Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.


Konu : Sağlık Bakanlığı Bilgi Talebi (31 Temmuz 2014)
Kime: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Cevap : Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.


Konu: Nöronal ve Onka- Nöral Otoantikorların Ödeme Kapsamına alınması
Kime: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Eczacılık Dairesi Başkanlığı (5 Eylül 2014)
Cevap: Bekleniyor.


Konu: Teröpatik Hipotermi
Kime: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  (10 Nisan 2015)
Cevap: Bekleniyor.


Konu: Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklik Önerileri
Kime: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  (17 Nisan 2015)
Cevap: Bekleniyor.


Konu: TUKMOS Çekirdek Müfredatı
Kime: T. C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı (29 Mayıs 2015)
Cevap: Bekleniyor.


Konu: Nöroloji Uzmanlık Eğitim Süresi
Kime: T. C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı (29 Aralık 2015)
Cevap: Bekleniyor.


Konu: Nöromüsküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmelik Taslakları
Kime: T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (03 Ağustos 2016)
Cevap: Bekleniyor.


Konu: ALANIMIZDA ACİL ÖNEM TAŞIYAN VE TEMİNİNDE ZORLUK ÇEKİLEN İLAÇLAR
Kime: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Cevap: Bekleniyor.


Konu:  SUT Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Nöroloji Alanında Yer Alan Uygulamalarda Kısıtlamalar İle İlgili Olarak SGK İle Sürdürülen Süreç Hakkında.
Kime: SGK
Cevap: Bekleniyor


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale