Epilepsi

Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Çalışma Grubu Epilepsi Cerrahisi Anket Çalışması: Katılmak için lütfen tıklayınız.

Epilepsi çalışma grubuna katılma koşulları

 1. Epilepsi hakkında uluslar arası (SCI ya da SCI-E) veya ulusal dergide basılmış ilk veya ikinci isim en az bir (1) yayını olmak
 2. Gruba katılmak için referans kişi bulmak (epilepsi çalışma grubunda aktif olan üye olmalı) ve onayının alındığını belirten referans mektubunun olması
 3. Son 3 yıl içinde Epilepsi kongresinden en az birine katılmış olmak ve bildiri sunmak
 4. Epilepsi polikliniğini düzenli ve aktif yapıyor olmak
 5. Multidisipliner epilepsi cerrahi ekibi içinde bulunmak ve toplantılarına düzenli katılıyor olmak
 6. Epilepsi ile ilişkili tez yapmış olmak.

1. ve 2. Koşullar olmazsa olmaz koşullardır. Bu koşulları dolduran kişiler diğer koşullardan en az 2 kriterin karşılanması ile aday TND Epilepsi çalışma grubuna giriş kriterlerini doldurmuş olur.

Epilepsi çalışma grubunda olup yukarıda belirtilen şartları son 3 yıldır oluşturmayan kişi aktif olmayan üye olarak kabul edilecektir.

 

EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU

 

Moderatör

 

Prof. Dr. İbrahim Öztura 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yönetim Kurulu

 

Prof. Dr. Gülnihal Kutlu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. İrsel Tezer

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Kadriye Ağan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Özlem Çokar

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi NörolojiKliniği

 

Üyeler

 

Doç. Dr. Abidin Erdal

 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

 

 

Prof. Dr. Ali Akyol

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

  

Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Prof. Dr. Ayşin Dervent

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Doç. Dr. Aylin Bican

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Aytaç Yiğit

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Prof. Dr. Babürhan Güldiken

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Barış Baklan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiNörolojiAnabilim Dalı

 

Prof. Dr. Berrin Aktekin

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ömer Karadaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane EAH. Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Betül Baykan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Bülent Oğuz Genç

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Candan Gürses 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Çiğdem Özkara

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Demet İlhan Algın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

 

Doç. Dr. Demet Kınay

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Deniz Yerdelen

Başkent Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

 

Prof. Dr. Destina Yalçın

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Doç. Dr. Dilek Ataklı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.NörolojiKliniği

 

Prof. Dr. Ebru Altındağ

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Doç. Dr. Ebru Erbayat Altay

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Erhan Bilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Fatma GENÇ


SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 

Doç Dr Güray Koç


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Fehim Arman

Acıbadem Hastanesi Nöroloji Birimi

 

Prof. Dr. Füsun Erdoğan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Hacer Bozdemir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

  

Prof. Dr. Handan Mısırlı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. İbrahim Bora

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. İpek Midi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. İrem Yıldırım

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Kezban Aslan Kara

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Naz Yeni 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nerses Bebek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

 

Prof.  Dr. Neşe Dericioğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nilgün Araç

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Prof. Dr. Nilgün Cengiz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Osman Oğuz Erdinç

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Serap Saygı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Semih Ayta

İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Sibel Gazioğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

 

Prof. Dr. Sibel K. Velioğlu 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Sibel Üstün Özek


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Veysi Demirbilek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Yasemin Biçer Gömceli

S.B. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Zeki Gökçil

GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Prof. Dr. Özden Kamışlı 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Vedat Semai Bek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

 

 Katılımcı Üyeler

 

Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Dr. Çetin Kürşad Akpınar

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr Ebru Nur Vanlı Yavuz

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

 

Uzm. Dr. Gülistan Halaç

Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm.Dr. Gülten Tata

İstanbul Bağcılar Yeni İklim Hastanesi

 

Uzm. Dr. Günay Gül

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.NörolojiKliniği

 

Prof. Dr. Hasan Tekgül

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Dr. Nermin Görkem Şirin

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Dr. Nimet Dörtcan

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Doç Dr Sema Saltık

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri ABD Çocuk Nörolojisi Uzmanı

 

Uzm. Dr. Zeynep Aydın Özemir

Memorial Ataşehir Hastanesi

 

 

Aktif olmayan üyelerimiz

 

Prof. Dr. Atilla Altınel

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

 Prof. Dr. Aylin Akçalı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Baki Arpacı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.NörolojiKliniği (Emekli)

 

Prof. Dr. Baki Göksan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

 

Prof. Dr. Burhanettin Uludağ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Bülent Müngen

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Deniz Tuncel

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof Dr  Esat Eşkazan

Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Galip Akhan

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Handan Işın Özışık

18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Prof. Dr. Hatice Karasoy

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Dr. Hüseyin Sarı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi NörolojiKliniği

 

Prof. Dr. Macit Selekler

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Mustafa Ertaş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Naci Karaağaç

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Doç. Dr. Nalan Kayrak

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Emekli)

 

Uzm. Dr. Özlem Kesim

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Serpil Bulut

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Sevim Baybaş

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi NörolojiKliniği (Emekli)

 

Uzm. Dr. Ümmühan Altın

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

 

Prof. Dr. Münife Neyal

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (Emekli)

 

Prof. Dr. Temel Tombul

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Türker Şahiner

Anadolu Sağlık Merkezi İstanbul

 

Uzm. Dr. Yaşar Zorlu

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

 

 

 

Çalışma Grubuna Üye Olma Kriterleri:

 1. Son 3 yıl içinde Epilepsi kongresinden en az birine katılmış olmak ve bildiri sunmak
 2. Epilepsi polikliniğini düzenli ve aktif yapıyor olmak
 3. Multidisipliner epilepsi cerrahi ekibi içinde bulunmak ve toplantılarına düzenli katılıyor olmak
 4. Epilepsi hakkında uluslar arası veya ulusal dergide basılmış ilk veya ikinci isim en az iki (2) yayını olmak
 5. Gruba katılmak için referans kişi bulmak (epilepsi çalışma grubunda aktif olan üye olmalı) ve onayının alındığını belirten referans mektubunun olması

Referans bulma dışında en az 2 kriterin karşılanması ile aday TND Epilepsi çalışma grubuna giriş kriterlerini doldurmuş olur.

Epilepsi çalışma grubunda olup yukarıda belirtilen şartları son 3 yıldır oluşturmayan kişi aktif olmayan üye olarak kabul edilecektir.


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale