Demans ve Davranış Nörolojisi

Gruba üyelik için

1)      Polikliniklerde demans hastası gören

2)      Yaptığı araştırmalarında demans veya davranış/kognisyon nörolojisi üzerine çalışan

3)      Çalışma grubu moderatörüne niyet mektubunu ileten

önkoşullarını sağlayan nöroloji uzmanı, psikolog, psikiyatrist ve akademisyenler

 

Moderatör

Prof. Dr. Neşe Tuncer 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

 

Üyeler

Prof. Dr. Görsev Yener

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

 

Prof. Dr. Murat Emre

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ

Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ayşe Bingöl

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Mustafa Bakar

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ömer Karadaş

Sağlık Bilimleri Üniv. Gülhane EAH. Nöroloji Kliniği

 

Doç. Dr. Haşmet Hanağası

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Barış Korkmaz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Türker Şahiner

Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul

 

Prof. Dr. Hatice Mavioğlu

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Öget Öktem

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Yahya Karaman

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Demet Özbabalık

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Esen Saka

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Görsev Yener

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Hakan Gürvit

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Hüseyin Şahin

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç.Dr. Başar Bilgiç

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr.Ebru Barçın

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Remzi Yiğiter

Özel, Gaziantep

 

Prof.Dr. Lütfü Hanoğlu

Medipol Üniversitesi, Nöroloji AD, İstanbul

 

Prof. Dr. Aynur Özge,

Mersin Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Mersin

 

Prof. Dr. Melda Bozluolcay,

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD, İstanbul

 

Prof. Dr. Ufuk Ergün,

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Ankara

 

Prof. Dr. Serpil Demirci,

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Isparta

 

Prof. Dr. İsmet Melek,

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Antakya

 

Prof. Dr. Sibel Karşıdağ,

Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

 

Doç. Dr. Sultan Tarlacı

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

 

Doç. Dr. Gülsen Babacan

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Psikolog Şükriye Akça

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Psk. Dr. Derya Durusu Emek-Savaş

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fak., Psikoloji Bölümü, İzmir

 

Doç. Dr. Ahmet Evlice,

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

Doç. Dr. Nilgün Çınar,

Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

 

Uzm. Dr. Semih Ayta,

Maltepe Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

 

Prof. Dr. Barış Topçular,

Florence Nightinglae hastanesi, İstanbul

 

Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede,

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fak, İstanbul

 

Doç. Dr. Emel Köseoğlu,

Erciyes Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kayseri

 

Doç. Dr. Yıldız Değirmenci ,

Düzce Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD,

 

Prof. Dr. Pervin İşeri,

Kocaeli Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kocaeli

 

Prof. Dr. Şükrü Torun,

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Eskişehir

 

Uzm Dr Anıl Tanburoğlu,

Başkent Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Adana,

 

Uzm Dr Ahmet Onur Keskin,

Eskişehir Devlet Hast, Eskişehir

 

Doç Dr Özge Yılmaz Küsbeci,

Bozyaka Araşt Hast. İzmir

 

Uzm. Dr. Ersel Dağ,

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Ankara

 

Doç. Dr. Yakup Türkel,

Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi, Kırıkkale

 

Prof. Dr. Sibel Güler,

Trakya Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD

 

Uzm. Dr Mustafa Seçkin

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm. Dr. Günseli Ekinci Sezer


Bahçelievler Devlet Nöroloji Kliniği

 

Uzm. Dr Hülya Ulugut

Atatürk Eğitim Araşt Hast, İzmir

 

Uzm. Dr. Zerrin Yıldırım

İstanbul Bağcılar Eğ-Araşt Hast. 

 

Uzm. Dr. Ayşe Özlem Akgün,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Muğla,

 

Uzm. Dr. Firuze Delen,

Kanuni Sulta Süleyman Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, İstanbul

 

Doç. Dr. Ayşe Kutlu,

Kocaeli Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Kocaeli 

 

Uzm. Dr. Nevra Öksüz,

Mersin Üniversitesi Tıp Fak, Nöroloji AD, Mersin

 

Uzman Dr. Esra Erkoç


Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı


Uzman Dr. Esra Acıman


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı


Uzman Dr. Nesrin Ergin


Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği


Doç. Dr. Ahmet Acarer


Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı


Uzman Dr. Büşra Polat


GATA Ankara Nöroloji Kliniği


Uzman Dr. Görkem Tutal Gürsoy


Ankara Numune EAH


Uzman Dr. Özlem Bizpınar Munis


Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH


Doç. Dr. Yeşim Güzey


Aras Sakarya Üniversitesi Nöroloji


Uzman Dr. Fatma Ece Bayam


Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği


Uzman Dr. Nazlı Gamze Bülbül

SBÜ Sultan Abdülhamid Han EAH


Uzman Dr. Leyli Can Aynal


Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH


Prof. Dr. Gülay Kenangil


Bahçeşehir Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı


Uzman. Dr. Mehmet Sabri Erdöl


Özel Safa Hastanesi Nöroloji Bölümü

 

Prof. Dr. Figen Güney

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç.Dr.Gül Yalçın Çakmaklı 
 
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
 
Dr. Ezgi Yetim Arsava 
 
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
 
Doç.Dr.Yıldızhan Şengül 
 
Çanakkele 18 Mart Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

 

2018 Yılı Raporu


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale